dental01 by Kellenfol Ad.

La Importància de Revisions Dentals Anuals: Invertir a la teva Salut Bucal

La Importància de Revisions Dentals Anuals: Invertir a la teva Salut Bucal

La salut dental sovint es passa per alt, però la prevenció és fonamental per mantenir un somriure saludable i evitar problemes bucals greus. Una pràctica crucial per assegurar una bona salut dental és sotmetre’s a revisions dentals regulars, preferiblement cada any.
Aquests controls periòdics no només contribueixen a mantenir les dents en condicions òptimes, sinó que també poden identificar problemes emergents de manera primerenca.

En aquest article, explorarem la importància de les revisions dentals anuals i com aquesta simple inversió de temps pot portar a beneficis a llarg termini per a la salut bucal.

Identificació Precoç de Problemes Dentals

  • Les revisions dentals anuals permeten als professionals de l’odontologia detectar aviat problemes com càries, gingivitis i altres trastorns bucals.
   Tractar aquestes condicions en una fase inicial no sols preveu el seu empitjorament, sinó que sovint també fa que els tractaments siguin menys invasius i més efectius.
   Per exemple, una petita càries es pot resoldre fàcilment amb una simple obturació, evitant complicacions que podrien requerir procediments més complexos com una endodòncia.

Prevenció de Problemes Futurs

  • Les revisions dentals no només es tracten de detectar problemes actuals, sinó també prevenir problemes futurs. El dentista pot avaluar el risc de desenvolupar certes condicions, proporcionant consells sobre com prevenir càries, gingivitis o altres trastorns bucals. A més, poden suggerir canvis a l’estil de vida, l’alimentació o les pràctiques d’higiene oral per mantenir una bona salut dental a llarg termini.

Salut de les Genives

  • Les genives tenen un paper fonamental en la salut general de les dents. Problemes com la gingivitis o la periodontitis poden causar danys significatius si no es tracten. Durant les revisions dentals anuals, el dentista examina amb cura l’estat de les genives i identifica qualsevol signe d’inflamació o malaltia de les genives.
   Una intervenció primerenca pot prevenir la progressió d’aquestes condicions i preservar la salut de les genives.

Higiene Oral Òptima

  • Els professionals de l’odontologia també ofereixen consells personalitzats sobre la higiene oral. Les revisions dentals ofereixen loportunitat densenyar pràctiques de raspallat, el tipus de raspall de dents a usar, tècniques dús de fil dental i altres aspectes crucials per mantenir una bona higiene oral. Aquests consells personalitzats ajuden a prevenir la formació de placa i tosca, reduint el risc de malalties de les genives i altres patologies bucals.

Manteniment d’un somriure atractiu

  • A més dels aspectes purament sanitaris, les revisions dentals anuals contribueixen a mantenir un somriure atractiu. La neteja professional elimina taques superficials i tosca, mantenint les dents més blanques i brillants.
   A més, la resolució primerenca de problemes estètics com dents tortes o descolorides pot contribuir a millorar la confiança en si mateix i l’aparença general del somriure.

Conclusions

  • Invertir temps en revisions dentals anuals és un pas essencial per mantenir una salut oral òptima. La identificació primerenca de problemes, la prevenció de condicions futures i la salut de les genives són només alguns dels nombrosos beneficis derivats d’aquesta pràctica regular.

  • Recorda, un somriure saludable és una inversió en la teva salut general i el teu benestar diari. No descuidis la teva salut bucal i programa la teva propera revisió dental per assegurar un somriure brillant i saludable al llarg del temps.


corona dental by Kellenfol Ad.

La Importància d'una Corona en una Dent Desvitalitzada: Preservant la Salut i l'Estètica Dental

La Importància d’una Corona en una Dent Desvitalitzada: Preservant la Salut i l’Estètica Dental

La desvitalització d’una dent, coneguda com a tractament de conductes, és un procediment odontològic dissenyat per salvar una dent compromesa per càries profundes, traumatismes o infeccions.

Quan una dent ha estat desvitalizat, és crucial protegir-lo i reforçar-lo per garantir la seva estabilitat a llarg termini. L’aplicació d’una corona a una dent desvitalitzada és un pas fonamental en el procés de cura dental. En aquest article explorarem la importància d’una corona dental en termes de preservació de la salut i l’estètica dental.

Protecció de la Dent Desvitalitzada

  • Després d’un tractament de conductes, la dent desvitalitzada es pot tornar més fràgil i susceptible a les fractures. L’aplicació d’una corona serveix per protegir les dents de possibles danys. La corona, que envolta tota la superfície de la dent, actua com un escut protector, prevenint el trencament i impedint l’accés de bacteris perjudicials.

Manteniment de l’Estructura Dental

  • Una corona contribueix a mantenir l’estructura dental original. Després de la desvitalització, la dent podria perdre part de la força natural. La corona, sovint fabricada amb materials resistents com ceràmica o porcellana, proporciona el suport necessari per conservar la forma i la funció de la dent, permetent que el pacient mastegui normalment sense risc de danys.

Prevenció d’infeccions futures

  • La corona segella hermèticament la dent desvitalitzada, reduint el risc d’infeccions futures. Atès que la dent desvitalitzada ja no rep nutrients del sistema vascular, es torna més susceptible a les infeccions. La corona forma una barrera efectiva contra la intrusió de bacteris i redueix significativament el risc de complicacions a llarg termini.

Millora de l’Estètica Dental

  • A més a més dels beneficis funcionals, una corona contribueix a millorar l’estètica dental. Els materials moderns utilitzats en la fabricació de corones ofereixen un aspecte natural i un color que s’integra amb la resta de les dents. Això no només preserva la funcionalitat, sinó que també millora l’aparença estètica del somriure i proporciona un resultat visualment agradable.

Perllongament de la Vida de la Dent Desvitalitzada

  • L’aplicació d’una corona pot perllongar significativament la vida de la dent desvitalitzada. Sense una corona protectora, la dent es podria deteriorar més ràpidament i requereix intervencions dentals addicionals. Una corona ben dissenyada i mantinguda pot durar molts anys i contribueix al benestar a llarg termini del pacient.

Conclusions

   • En resum, la importància d’una corona en una dent desvitalitzada no es pot subestimar. Aquest procediment senzill no només protegeix la dent de danys i infeccions, sinó que també millora l’estètica del somriure. Si heu passat per un tractament de conductes, consulteu el vostre dentista per discutir la possibilitat d’aplicar una corona. Invertir en la salut i estètica dental és un pas fonamental cap a un somriure saludable i durador.


family 1866868 1920 by Kellenfol Ad.

Logopedia - Signes d'alerta

Signes d'alerta en logopèdia

El desenvolupament del llenguatge és una fita clau en el creixement d'un nen i és important estar atents a possibles dificultats que puguin sorgir en aquest procés. En aquest article, explorarem una sèrie de senyals d'alerta que poden indicar la necessitat de cercar l'ajuda d'un logopeda.

Als 6 mesos

  • No somriu davant les cares o veus familiars

  • No respon o no s’orienta cap als sons o la veu humana

Als 12 mesos

  • No balbuceja ni emet sons variats

  • No produeix sons amb intenció comunicativa

  • Dirigeix poc la mirada cap a les persones

  • No té interès en jocs d’interacció

  • No mostra anticipació quan vas a agafar-lo a coll

Als 18 mesos

  • No assenyala per demanar alguna cosa

  • No reconeix 3 objectes familiars

  • No respon a accions bàsiques (per exemple: vine, dona’m…)

  • Absència de gestos socials (per exemple: dir “hola” amb la mà)

  • Segueix establint molt poc contacte ocular

  • No respon al seu nom

  • No assenyala per ensenyar-nos objectes

  • No mira cap a on li assenyala l’adult

  • No imita gestos ni moviments

Als 24 mesos

  • No comprèn ordres senzilles (per exemple: dona’m la nina)

  • No comprèn 10 paraules (sense l’ajuda de gestos ni suport visual)

  • S’expressa utilitzant 4-5 sons consonàntics (p-b-m-n)

  • No assenyala per compartir algun interès amb l’adult

  • Absència de paraules o lèxic expressiu reduït

  • Falta d’interès en la interacció i relació amb altres nens o adults

Als 30 mesos

  • Segueix sense comprendre instruccions senzilles

  • No emet combinacions de 2 paraules (mama vine, papa mira…)

  • Emet menys de 50 paraules

  • Resulta molt difícil comprendre’l

  • Presencia de ecolàlies (repeticions)

  • No pregunta mitjançant variacions tonals

Als 3 anys

  • Parla inintel·ligible en un 50% de les seves produccions

  • Escassa producció de frases de 3 elements

  • Absència d’adjectius i pronoms

  • Absència partícules interrogatives

  • Limitada habilitat per parlar de temps futurs o passat immediat

  • Errors en la comprensió de preguntes i en instruccions on hi ha dos objectes

  • Frustració en situacions comunicatives

  • Presenta estancament o regressió en el llenguatge

Als 4 anys

  • Intel·ligibilitat afectada

  • Utilitza únicament oracions de tres paraules o menys

  • No respon a preguntes socials

  • No té llenguatge narratiu

  • Lèxic limitat

Als 5 anys

  • Freqüentment produeix oracions gramaticalment incorrectes

  • Limitacions en comprensió i evocació

  • Escassa atenció en contes o històries llargues

  • Dificultats per recuperar paraules a la hora de narrar

  • És agressiu o respon amb comportaments agressius

Els signes d'alerta inclouen la manca de resposta als sons, l'absència de balboteig, el retard en el desenvolupament del llenguatge, la dificultat per pronunciar paraules, problemes de comprensió, dificultats a l'articulació, entre d'altres.

És important destacar que aquests signes no sempre indiquen un trastorn del llenguatge, però sí que són un senyal que s'ha de fer una avaluació per part d'un professional en logopèdia. Aquesta avaluació permetrà determinar si hi ha alguna dificultat i proporcionar el suport necessari.

La logopèdia té un paper fonamental en el diagnòstic i el tractament dels trastorns del llenguatge, permetent als nens adquirir habilitats comunicatives adequades i desenvolupar-se de manera òptima en el seu entorn social i educatiu.

En resum, estar atents als signes d'alerta en el desenvolupament del llenguatge i de la comunicació pot marcar la diferència en el futur dels nens. La logopèdia ofereix les eines necessàries per abordar aquestes dificultats i brindar-los el suport necessari per al seu creixement i desenvolupament integral.


pexels yan krukau 8613319 scaled by Kellenfol Ad.

Logopedia - Les dinàmiques de grup

Les dinàmiques de grup en logopèdia

Les dinàmiques de grup són processos d’interacció entre persones mitjançant situacions fictícies, plantejades amb objectius concrets.

En aquest procés es mostra la conducta global i les variacions de la conducta individual dels membres sota la influència del grup.

L’objectiu de les dinàmiques és l’aprenentatge, teòric i pràctic, mitjançant l’experiència vivencial participativa: a partir del que cada participant “sent i viu”.

Les dinàmiques de grup són un conjunt de mètodes i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per fer-lo més eficaç, estimular l’acció i funcionament del grup per aconseguir els seus objectius.

Aquestes dinàmiques són aplicables a diversos camps i poden ser utilitzades amb diversos fins, encara que el seu ús s’ha estès més a l’àrea de l’aprenentatge i del coneixement, de les habilitats socials i dels valors i actituds personals. A més, permeten arribar a relacions humanes més profundes i possibiliten el desenvolupament, per mitjà de la lliure expressió, de les actituds personals i de cara als altres.

Són una forma d’expressió de les relacions humanes i permeten avançar en el grup descobrint i vivint emocions noves, ocultes o adormides; obrint sentiments positius d’autoestima, de tolerància i respecte cap els altres. També permeten aconseguir que les creences errònies i els prejudicis cap als altres s’esvaeixin.

Finalitat del treball en grups cooperatius:

  • Facilitar el treball autònom de tots els nens, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals.
  • Passar la responsabilitat de l'aprenentatge als propis nens, prenent nosaltres un paper de mediador o de dinamitzador del grup i de facilitador de recursos.
  • Potenciar al màxim l'organització social de les activitats d'aprenentatge.
  • Treballar ideals com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.
  • Fugir de la competitivitat a l'hora d'aprendre, els èxits individuals (personals i dels petits grups) es basen en l'èxit de l'equip.

Avantatges:

  • L’efecte d’ajuda en l’aprenentatge.
  • L’efecte socialitzador, la millora de la confiança individual i grupal i la tolerància.
  • Les persones amb poca confiança personal la poden incrementar, les persones amb dificultats emocionals milloren el control de les seves emocions en el treball grupal.
  • L’atenció a la diversitat.
  • L'aprenentatge entre iguals.
  • La millora de l'autoestima i del nivell d'aprenentatge.
  • Eines d'inserció social
  • La cooperació.
  • Establir relacions solidàries entre els alumnes.
  • Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  • Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  • Augmentar la cohesió del grup.
  • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  • Respectar els diferents punts de vista.

Imagen4 e1688134204367 by Kellenfol Ad.

Mediació Comunitària

Els beneficis de la mediació comunitària 

De què es tracta?

La mediació comunitària és un procés en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords que permetin resoldre els seus conflictes. 

Així, la mediació facilita que les parts es responsabilitzin i s'involucrin per trobar una solució satisfactòria per a tothom, ofereix un espai per resoldre les diferències i conflictes entre els individus, grups i organitzacions de la comunitat on es desenvolupa, és una alternativa a la confrontació destructiva, al litigi perllongat i a la violència, descarrega el sistema judicial de qüestions que no li són pròpies, ofereix a la gent en conflicte una oportunitat per responsabilitzar-se de la resolució dels conflictes, simbolitza el pas de la cultura del litigi a la cultura de la comunicació i afronta la conflictivitat social a l'àmbit municipal.

 

 

Objectius de la mediació

Els objectius de la mediació són millorar la comunicació, la comprensió mútua i l'empatia entre els membres de la comunitat (individus, entitats i associacions), capacitar aquells membres de les associacions de veïns, de comerciants o altres interessades a millorar les seves habilitats en negociació i resolució de conflictes, oferir un espai on els membres de la comunitat implicats en un conflicte o desacord tinguin l'oportunitat de treballar junts en la seva resolució i també oferir informació sobre recursos que permetran a les parts en conflicte prendre les pròpies decisions i aplicar les seves solucions. 

Pel que fa a la figura de mediador/a els seus objectius són facilitar que les parts expressin quins són els seus interessos i necessitats, les pors i els condicionants i els comuniquin a l'altra part, generar confiança entre les parts, valorar la viabilitat dels plantejaments de cada part, explorar les opcions, posar a l'abast de les parts un model per a la resolució futura de conflictes i facilitar que les parts es comuniquin i treballin conjuntament en la gestió del conflicte perquè tots resultin beneficiats en el procés. 

Àrees d'intervenció

Les àrees d’intervenció de la mediació són diverses, com ara el veïnatge, la participació ciutadana, arrendaments, comerç, delinqüència, relacions interculturals, escolar, familiar, medi ambient i d’altres (prevenció de drogues, xenofòbia, fanatisme, violència de gènere...). 

Dificultats d'implantació

Les dificultats d’implantació de la mediació poden ser la manca  de definició de la figura de la mediació, la cultura del litigi fonamentada als massmedia, mediadors amb escassa experiència pràctica, excés d’expectatives per manca de coneixement de la dificultat de la tècnica i la manca d’expectatives per dèficit de divulgació dels avantatges. 

Per tal que la mediació sigui viable calen una sèrie de condicions prèvies, com l’absència d’oposició social significativa, un projecte ben definit i adaptat a les necessitats, un cost assumible i finançament previst, un lideratge fort del projecte i realitzar un màrqueting social adaptat als objectius. 


Imagen1 1 by Kellenfol Ad.

Com menjar saludable durant les vacances

Com menjar saludable durant les vacances

Menjar bé & Gust i diversió

Menjar bé és fonamental per a la nostra salut i benestar, però què passa quan estem de viatge, anem a restaurants o ens deixem portar per les temptacions gastronòmiques? Hem de renunciar al gust i a la diversió? Hem de sentir-nos culpables o compensar després? Doncs no, en absolut.  

En aquest article us explicaré alguns consells pràctics per tal de mantenir una alimentació saludable, flexible i variada sense deixar de gaudir dels plaers de la taula. Abans de començar, però, vull deixar clar que el meu enfocament no es basa en un objectiu de pes, ni en la cultura de dieta, sinó en el benestar integral de les persones. Per això no us parlaré de compensar, sinó de resoldre; no us parlaré de restriccions, sinó de flexibilitat; no us parlaré de normes, sinó de responsabilitat i compromís. Perquè crec que menjar saludable és una forma d’autoconeixement i d’autoestima que ens permet gaudir més i millor de la vida. 

Principis bàsics 

Però què és menjar saludable? Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una alimentació saludable és aquella que aporta tots els nutrients essencials i l’energia que cada persona necessita per mantenir-se sana. Això implica seguir uns principis bàsics, com són: 

 • Consumir aliments variats i en les quantitats adequades per a cadascú 
 • Prioritzar els aliments frescos i naturals enfront dels processats i refinats 
 • Incloure aliments dels diferents  grups però respectant les preferències individuals: llegums, fruites, verdures, làctics, cereals, carn, peix, ous i fruits secs…. 
 • Moderar el consum de greixos de mala qualitat i refinats, sucres afegits i sal 
 • Beure suficient aigua i limitar el consum d’alcohol i
 •  begudes ensucrades 
 • Adaptar l’alimentació a les necessitats específiques de cada persona segons l’edat, el sexe, l’activitat física, l’estat de salut i els objectius personals 

Beneficis

Menjar saludable té molts beneficis per a la nostra salut física, mental i emocional. Alguns dels més importants són:  

 • Prevenir el sobrepès i l’obesitat, que són factors de risc per a moltes malalties cròniques com la diabetis, les malalties cardiovasculars o alguns tipus de càncer 
 • Millorar el funcionament del sistema digestiu, immunitari i nerviós 
 • Regular els nivells de glucosa, colesterol i tensió arterial en sang 
 • Millorar l’estat d’ànim, la memòria i la concentració 
 • Augmentar l’autoestima, la confiança i la satisfacció personal

Errors i consells pràctics

Però menjar saludable no sempre és fàcil. Hi ha molts factors que poden dificultar-nos seguir una bona alimentació. Un d’ells és el context de vacances. Quan estem fora de la nostra rutina habitual els horaris dels menjars es desordenen, les opcions alimentàries són més limitades o menys saludables, ens deixem portar per les ganes o per la influència dels altres… Tot això pot fer que mengem més del compte o que triem aliments poc nutritius o rics en calories buides.  

Per evitar caure en aquests errors i mantenir una alimentació saludable durant les vacances podem seguir una sèrie de consells pràctics, com són:  

 • Planificar els menjars amb antelació. Si sabem on anirem o què farem cada dia podem preveure quins aliments necessitarem o on podrem comprar-los o consumir-los. Així evitarem improvisar o recórrer a solucions poc saludables com el menjar ràpid o els snacks industrials. 
 • Escollir el menú amb criteri. Quan anem a un restaurant podem optar per plats complets que incloguin hidrats de carboni (pa, pasta, arròs…), verdures (amanida, verdura cuita…) i proteïnes (carn magra, peix blanc o blau…). També podem compartir els plats amb altres persones per tal de moderar les quantitats o demanar que ens posin part del menjar per emportar, si és massa abundant. 
 • Aprendre a preparar pícnics o entrepans saludables. Si passem el dia fora podem portar-nos el menjar fet de casa. Podem preparar entrepans integrals amb formatge fresc, pernil cuit o truita; amanides variades amb arròs, pasta o llegums; fruita tallada o sencera; fruits secs torrats o naturals; iogurts desnatats o begudes vegetals; aigua o infusions fredes… 
 • Consumir fruita i aigua suficient. La fruita és un aliment ideal per prendre entre hores o com a postres. Ens aporta vitamines, minerals, antioxidants i fibra; ens hidrata; ens refresca; ens alleugera la sensació de calor; ens ajuda a regular la gana… L’aigua també és imprescindible per mantenir-nos hidratats i evitar els efectes negatius del sol i les temperatures altes. Hem d’evitar les begudes alcohòliques o ensucrades que ens deshidraten i ens aporten calories buides. 

Conclusió 

En conclusió: menjar saludable en el context de les vacances és possible i beneficiós si seguim unes pautes senzilles i ens adaptem a les circumstàncies. No es tracta de privar-nos del gust ni de la diversió sinó de trobar l’equilibri entre el plaer i la salut. Així podrem gaudir més dels nostres viatges sense renunciar al nostre benestar. 

Consulta al/la nutricionista per a enfocar el teu cas i aprendre a viure amb Més Salut! 

Anna Gispert D-N col nºCAT00712 

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

Demana cita

Imagen2 by Kellenfol Ad.

Salut i Més, compromesos amb les tècniques d’estudi en la logopèdia

Salut i Més, compromesos amb les tècniques d’estudi en la logopèdia 

Tècniques d’estudi

Les tècniques d’estudi en l’àmbit de la logopèdia són estratègies o recursos que faciliten l’adquisició de coneixements. S’utilitzen per a aprendre millor i de manera més eficaç amb l’objectiu d’aconseguir un major rendiment acadèmic. La tria de les tècniques d’estudi o eines més adequades dependrà de les necessitats, hàbits i habilitats de cada persona.  

Estratègies

Les tècniques d’estudi es divideixen en les tècniques de recollida d’informació (apunts i subratllar) i les tècniques de síntesi de la informació (resum, esquema, mapa conceptual, mapa mental, línia del temps i flashcards). 

 

El temps

El temps de què disposem per a l’estudi és un factor clau que pot jugar-nos a favor o en contra. Cal planificar-se i organitzar-se de manera àgil i flexible les activitats i objectius marcats, de manera personal, d’acord amb les característiques i capacitats pròpies. L’organització ha de ser realista, ajustada a les possibilitats reals, adaptable a tots els imprevistos i rectificable, per tal d’anar-la ajustant.  

A més, cal tenir en compte el temps disponible i el temps necessari per a cada matèria, tenir clars els objectius, el grau de dificultat de l’assignatura i la quantitat de treball a fer, les possibilitats personals i el coneixement de les estratègies d’aprenentatge.  

Recomanacions i pautes

És recomanable dividir el temps per assignatures, utilitzar temps breus i repartits, descansar i canviar d’activitat i, sobretot, tenir en compte les feines de més a menys urgents i el seu nivell de dificultat (moderat, difícil i lleu, en aquest ordre).  

Tot això ens donarà més tranquil·litat i seguretat, facilitant-nos el treball diari, evitant la improvisació i l’acumulació de tasques i, així, poder gaudir del temps d’oci.  

 

A Salut i Més som especialistes en l’àmbit de la logopèdia. Posa’t en contacte amb nosaltres si necessites més informació..

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

Demana cita

 


Viatger by Kellenfol Ad.

La importància de les vacunes en els viatges

La importància de les vacunes en els viatges

Els viatges exigeixen sempre una preparació acurada que inclogui una correcta informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-los amb bona salut. Us n’expliquem els detalls.

 

A l´hora de viatjar…

. Cal ser previsor. A l´hora de fer un viatge, un dels aspectes importants es planificar-lo bé, saber si necessites vacunar-te i quines mesures preventives o consells cal conèixer per a gaudir d’un viatge més segur.

Per tal de tenir-ho tot sota control hauries de planificar-ho amb el temps suficient. Almenys amb unes 3 o 4 setmanes d’antelació.

. Cal protegir-se. Les vacunes protegeixen i prevenen moltes malalties. No s’ha de tenir por de les vacunes. Són segures, eficaces i compten amb una protecció comprovada.

. Cal informar-se. Una vegada planificat el teu viatge t’aconsellem visitar un Centre de Vacunació Internacional, on s’analitzarà el tipus de viatge, les teves condicions de salut, el temps de durada, etc. Així podrem informar-te de quines vacunes i/o medicaments són necessaris. T’assessorarem de manera personalitzada i veurem quina vacunació és la més adequada.

Algunes vacunes son obligatòries per viatjar. La majoria de vacunes són recomanades sanitàriament però n’hi ha d’obligades.

Una de les obligades és la de la febre groga per tal de poder accedir a alguns països d’Àfrica, Sud-Amèrica i Àsia. D’altres vacunes obligatòries són la de la meningitis tetravalent ACYW, obligada pel govern d’Aràbia Saudita i la vacuna de la poliomielitis, per tal de poder viatjar a segons quins països d’Àfrica i Àsia.

Què cal fer després del viatge.

Molt sovint trobem malalties que es manifesten setmanes (potser mesos) després de tornar del viatge. Si manifestes alguna simptomatologia anòmala (febre, diarrea o taques a la pell) o trastorn de salut que faci pensar en una malaltia, apropa’t al teu centre de salut i fes saber al professional sanitari a quin país has viatjat per tal de decidir quines proves cal fer-te.

 

No et descuidis…

Després del viatge complerta, si és necessari, les pautes iniciades de vacunació tot seguint les indicacions del personal sanitari.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

Demana cita

disfagia-i-nutricio-com-es-mante-una-dieta-saludable-malgrat-la-dificultat-per-empassar-salutimes

Disfàgia i nutrició: com es manté una dieta saludable malgrat la dificultat per empassar

Disfàgia i nutrició: com es manté una dieta saludable malgrat la dificultat per empassar

La disfàgia és un trastorn que dificulta la deglució dels aliments. Pot fer que menjar sigui un repte i, a llarg termini, provocar desnutrició, deshidratació i altres problemes de salut.

Tanmateix, amb alguns ajustos en la ingesta i la preparació dels àpats, es pot mantenir una dieta saludable malgrat la disfàgia. Això és el que has de saber sobre la disfàgia, tant si la pateixes tu mateix com si cuides algú que ho fa:

disfagia-i-nutricio-com-es-mante-una-dieta-saludable-malgrat-la-dificultat-per-empassar-salutimes

Entendre la disfàgia i el seu impacte en la nutrició

Els símptomes de la disfàgia inclouen dificultat per empassar, tos o ofec en menjar o beure, regurgitació i la sensació que els aliments s’encallen a la gola. Si una persona experimenta aquests símptomes, és important buscar ajuda mèdica de seguida.

La disfàgia pot aparèixer a qualsevol edat, però és més freqüent en els adults o en els ancians. Pot estar causada per diversos factors, com ara trastorns neurològics, càncer o algunes lesions. Normalment, afecta les fases oral, faríngia o esofàgica de la deglució.

S’ha de portar un seguiment adequat, ja que les persones que la pateixen sovint tenen por de menjar o beure. Sovint ens trobem amb el problema que la persona en qüestió no pot ingerir determinats aliments, amb la qual cosa la seva dieta es torna limitada i podem patir carències nutricionals.

Causes i símptomes de la disfàgia

La disfàgia pot estar causada per diversos factors, entre els quals hi ha trastorns neurològics com l’ictus, la malaltia de Parkinson o l’esclerosi múltiple. També es pot deure a anomalies estructurals o lesions a la gola o l’esòfag. Alguns medicaments també causen disfàgia com a efecte secundari.

Alguns símptomes freqüents són dificultat per empassar, tos o ofec en menjar o beure, regurgitació i la sensació que el menjar s’embussa a la gola.

Necessitats nutricionals de les persones amb disfàgia

Els pacients amb disfàgia necessiten una dieta saludable que satisfaci les seves necessitats nutricionals, com tothom. Preferiblement, aquesta ha de ser rica en micronutrients (vitamines, minerals, fibra…) proteïnes i greixos de bona qualitat per mantenir una bona salut. Tanmateix, alguns aliments poden ser més difícils d’empassar que altres, i per això es recomana triar plats que siguin fàcils de deglutir.

Es recomana evitar els aliments durs, enganxosos o secs, com la fruita seca, les llavors i les crispetes de blat de moro. També és essencial evitar aliments que requereixin mastegar molt o que siguin difícils de tallar, com el bistec o les verdures crues. També s’han d’evitar els plats amb doble textura com les sopes (brou i pasta). Al seu lloc, és preferible incloure aliments humits, homogenis i fàcils de mastegar i empassar, com ara verdures cuites, fruites en conserva i carns toves. També es poden incloure ingredients que puguin fer-se puré, les patates o la poma, que es pot fer compota.

El paper dels aliments de textura modificada i els líquids espessits en el tractament de la disfàgia

Els aliments de textura modificada i els líquids espessits poden ajudar les persones amb disfàgia a empassar més fàcilment. Aquests productes estan dissenyats perquè siguin fàcils d’empassar i redueixin el risc d’escanyament o aspiració.

Són aliments amb una textura modificada perquè siguin més fàcils de deglutir. Poden ser purés, farinetes o trossos petits. Els aliments de textura modificada estan disponibles en diversos nivells de gruix, depenent de la gravetat de la disfàgia.

Els líquids espessits són líquids que s’han condensat per facilitar-ne la deglució. Com els aliments de textura modificada, estan en diferents nivells de gruix, depenent de la gravetat de la disfàgia. Els líquids espessits es poden utilitzar per a aigua, sucs i altres begudes.

La importància de buscar ajuda professional per al tractament de la disfàgia i la nutrició

Si pateix disfàgia, és essencial que busqui ajuda professional per tractar-la. Un logopeda pot avaluar la funció de deglució i recomanar-li un tractament adequat, com ara exercicis per millorar la deglució o l’ús d’aliments de textura modificada i líquids espessits.

Sobretot, és essencial que el pacient col·labori amb un nutricionista per elaborar un pla de seguiment. Hauria de proporcionar-li un pla d’alimentació que satisfaci les seves necessitats nutricionals i alhora tenir en compte qualsevol altre problema de salut que pugui patir.

En resum, la disfàgia pot ser una condició debilitant que afecta la capacitat de deglutir els aliments. Tanmateix, amb l’ajuda adequada dels professionals de la salut i alguns ajustos en la ingesta i la preparació dels àpats, les persones amb disfàgia poden mantenir una dieta saludable i satisfer les seves necessitats nutricionals.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

Demana cita

8-beneficis-de-la-lactancia-materna-tant-per-a-la-mare-com-per-al-nado-salutimes

8 beneficis de la lactància materna tant per a la mare com per al nadó

8 beneficis de la lactància materna tant per a la mare com per al nadó

La lactància materna és una de les maneres més naturals i beneficioses d’alimentar un nounat. Aporta molts beneficis no només al nadó, sinó també a la mare. Conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer i desenvolupar-se, i també una barreja perfecta de vitamines, proteïnes i greixos. És fàcilment digerible i protegeix el nadó de diverses infeccions i malalties.

Tanmateix, els avantatges de la lactància materna van més enllà de la salut del nadó. De fet, la lactància també és bona per al benestar físic i emocional de la mare. Ajuda a reduir el risc de càncer de mama, osteoporosi i altres problemes de salut, i crea un vincle especial entre la mare i el nadó. En aquest article parlarem dels deu principals beneficis de la lactància materna, així que, si acabes de ser mare o esperes un nadó, continua llegint per descobrir per què la lactància és una de les millors coses que pots fer pel teu petit i per tu mateixa.

8-beneficis-de-la-lactancia-materna-tant-per-a-la-mare-com-per-al-nado-salutimes

Beneficis de la lactància materna per al nadó

La lactància materna és la millor manera de proporcionar al nadó tots els nutrients que necessita per créixer i desenvolupar-se, perquè la llet materna conté la barreja perfecta de proteïnes, vitamines i greixos. I, com hem dit abans, és fàcil de digerir. Això facilita que el nadó també absorbeixi els nutrients d’una manera més eficaç.

Per tant, entre els beneficis més importants de la lactància materna destaquem que ajuda a protegir el nadó de diverses infeccions i malalties. La llet materna conté anticossos que poden ajudar a combatre infeccions i malalties, com ara infeccions d’oïda, infeccions respiratòries i meningitis.

Beneficis de la lactància materna per a la mare

La lactància materna no només és beneficiosa per al nadó, sinó també per a la mare, perquè podria reduir el risc de càncer de mama, càncer d’ovaris i osteoporosi. A més a més, és un al·licient per perdre pes més ràpidament després del part, tot i que això depèn de la persona.

Lactància materna i vincle afectiu

La lactància podria tenir un efecte positiu en el benestar emocional de la mare, perquè durant el procés s’alliberen hormones que redueixen l’estrès i afavoreixen la relaxació. També ajuda a crear un vincle especial entre la mare i el nadó, que pot tenir efectes duradors en la seva relació. Això és gràcies al contacte pell amb pell.

A més a més, ajudarà el nadó a sentir-se més segur i reconfortat. L‘acte d’alletar els fa sentir-se relaxats, tant a la mare com al nadó. Els proporciona sensació de seguretat.

La lactància materna i la reducció del risc d’infeccions

La lactància materna podria ajudar el nadó a protegir-se de diverses infeccions i malalties, ja que la llet conté anticossos que poden ajudar a combatre infeccions i malalties. També redueix el risc de patir infeccions gastrointestinals, diarrea i vòmits.

Protegeix la mare de les infeccions mamàries, com la mastitis, en mantenir el flux de llet i evitar obstruccions.

La lactància materna i la reducció del risc d’al·lèrgies

Redueix el risc d’al·lèrgies i asma en el nadó, perquè conté immunoglobulina A (IgA), una substància que actua contra reaccions al·lèrgiques. Els estudis han demostrat que els nadons alletats durant almenys sis mesos tenen menys probabilitats de desenvolupar al·lèrgies i asma en etapes posteriors de la seva vida.

Entre aquestes al·lèrgies hi ha les alimentàries. La llet materna conté petites quantitats de les proteïnes que hi ha als aliments que menja la mare, cosa que proporciona al nadó una certa tolerància a aquests aliments.

Lactància materna i reducció del risc d’obesitat

La lactància materna podria disminuir el risc d’obesitat del nadó perquè en regula la gana i els hàbits alimentaris.

Lactància materna i reducció del risc de síndrome de mort sobtada del lactant (SMSL).

La lactància materna podria disminuir el risc de síndrome de mort sobtada del lactant (SMSL), que és una de les principals causes de mort en lactants menors d’un any. Això es deu al fet que la llet materna conté anticossos que poden ajudar a combatre infeccions i malalties que poden contribuir a l’SMSL. A més a més, contribueix a regular la respiració i el ritme cardíac del nadó.

Lactància materna i reducció del risc de malalties cròniques

La lactància materna pot ajudar a reduir el risc de malalties cròniques tant en la mare com en el nadó. En la mare, malalties com el càncer de mama, càncer d’ovari i osteoporosi. En el nadó, diabetis, cardiopaties i obesitat.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

Demana cita