ESPECIALITAT MÈDICA

Diagnòstic per la imatge

El Servei de Diagnòstic per la Imatge té com a finalitat la realització d’exploracions destinades a l’obtenció d’imatges amb finalitat diagnòstica o terapèutica. Per això s’utilitzen diverses tècniques fruit de la incorporació de tecnologia biomèdica.

D’entre les tècniques fetes servir, algunes es basen en l’obtenció d’imatges a partir de l’emissió de radiacions ionitzants. Aquest és el cas de la radiologia simple, la Tomografia Computada, la Mamografia i la Densitometria. D’altres fan servir altres tecnologies. Així, l’ecografia es basa en l’ús d’ultrasons, mentre que la Ressonància Magnètica ho fa a partir de la generació de camps magnètics. És per aquest motiu que s’ha substituït el nom tradicional de servei de radiodiagnòstic pel de diagnòstic per la imatge, a causa del fet que l’ús de radiacions ionitzants no és l’única tecnologia feta servir per l’obtenció d’imatges.

L’objectiu és obtenir imatges pel diagnòstic o per guiar procediments terapèutics. Gràcies a aquestes tecnologies s’arriba a diagnòstics o es realitzen intervencions terapèutiques mínimament invasives, en comparació amb els procediments predominants de fa alguns anys. Això es realitza amb màxima qualitat i seguretat tant pels pacients com pels treballadors i es basa en criteris fonamentats i consensuats entre els professionals del CST a partir de les evidències publicades i comunicades en els fòrums especialitzats.

Serveis

Radiologia simple
Radiologia amb contrast
Densitometria òssia
Ecografia

  • Ecografia general
  •  Ecografia musculars
  •  Ecografia intervencionistes

Mamografia, Ecografia mamària, estereotàxia i intervencionisme
TC toràcic, abdominal, cranial i columna, osteo-muscular i intervencionisme i ango-TC
Escòpia
Ressonància magnètica

  • RM neuro
  • RM Columna
  • RM osteo-muscular
  • RM abdomen
  • RM torax-mama
  • Angio-RM

Dra. Lola Bech de Careda

No s'ha trobat res