ESPECIALITAT MÈDICA

Anatomia Patològica

L’Anatomia Patològica és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi de les causes, desenvolupament i conseqüències de les malalties i els elements pronòstics, mitjançant l’ús de tècniques morfològiques.

L’objectiu últim del Servei d’Anatomia Patològica és el diagnòstic de les biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies que es generen en l’activitat clínica, tant a l’hospital com a la resta de dispositius assistencials.

L’estudi de les mostres biològiques s’efectua mitjançant diversos recursos tècnics i que inclouen la microscòpia òptica, la histoquímica convencional, la immunohistoquímica i diverses tècniques de patologia molecular.

El Servei pertany a l’àrea de Serveis de Suport Clínic amb finalitat fonamentalment diagnòstica. La missió, en definitiva, és l’obtenció d’un diagnòstic, a partir de les mostres biològiques obtingudes i que es resumeix en un informe anatomopatològic de conclusions.

Serveis i especialitats

 • Biòpsies i peces quirúrgiques
 • Citologia exfoliativa ginecològica i no ginecològica (vessaments, bronco-aspirats, líquids…)
 • Punció aspiració (PAAF) de tumoracions palpables i profundes.
 • Biòpsies intraoperatòries
 • Necròpsies clíniques d’adults, pediàtriques i perinatals
 • Tècniques diagnòstiques:
  • Patologia molecular
  • Histoquímica
  • Immunohistoquímica

Dr. Roig quills Ignasi

dupuytren-salut-mes

Què és la contractura de Dupuytren?

Una de les afeccions que pot afectar la mobilitat de la mà és la contractura de Dupuytren. Es tracta d'una deformitat amb què un o diversos dits es…