ESPECIALITAT MÈDICA

Rehabilitació

La Rehabilitació inclou un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu el tractament, la prevenció, la recuperació i la readaptació dels pacients amb discapacitats provocades per  diferents patologies o lesions.

El Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia atén aquells pacients amb la finalitat d’assolir el màxim nivell de capacitat funcional, millora de l’autonomia i de la qualitat de vida.

L’equip assistencial realitza una valoració prèvia i personalitzada a partir del diagnòstic mèdic, fent una avaluació funcional integral, a partir de la que es dissenyarà el pla terapèutic.

Es promou la participació activa del pacient, ensinistrant en la realització correcta dels exercicis més adequats al seu procés de recuperació.

L’activitat es porta a terme als diversos dispositius d’activitat assistencial del CST:

 • Rehabilitació Hospitalària
 • Rehabilitació a Convalescència i Rehabilitació a Llarga Estada (Hospital de St. Llàtzer)
 • Rehabilitació Ambulatòria

rehabilitacio-terrassa-salutimes-salud-cst-medicos-fisio-mutua-1

Cartera de Serveis

Els tractaments estan orientats a garantir la progressió del malalt cap a una millora del seu estat general o evitar l’aparició de complicacions i discapacitats.

 • RHB traumatològica i esportiva
 • RHB pediàtrica
 • RHB respiratòria
 • Prerehabilitació i fast-track
 • RHB post-COVID i COVID persistent
 • Grup d’entrenament a l’esforç  amb pacients MPOC
 • RHB cardíaca
 • RHB del sòl pelvià
 • RHB neurològica
 • Escola d’espatlla
 • Escola de columna i de cervicals
 • Escola perineal
 • Limfedemes de membres superiors i inferiors

Marta Tello Fontanet

electroterapia-salutimes

Electroteràpia: el futur i present de la fisioteràpia

L'electroteràpia és una tècnica utilitzada pels fisioterapeutes en què s'utilitza el corrent com a mitjà terapèutic.