ESPECIALITAT MÈDICA

Rehabilitació

Què és la rehabilitació?

La rehabilitació inclou un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu el tractament, la prevenció, la recuperació i la readaptació dels pacients amb discapacitats provocades per diferents patologies o lesions.

El Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia atén aquells pacients que volen assolir el màxim nivell de capacitat funcional i millorar l’autonomia i la qualitat de vida.

L’equip assistencial fa una valoració prèvia i personalitzada a partir del diagnòstic mèdic, amb una avaluació funcional integral en què es dissenyarà el pla terapèutic.

Es promou la participació activa del pacient per educar-lo en la manera correcta de dur a terme els exercicis, amb el propòsit d’ajudar-lo en el procés de recuperació.

L’activitat es porta a terme en els diversos dispositius d’activitat assistencial de Salut i Més:

 • Rehabilitació hospitalària
 • Rehabilitació a convalescència i Rehabilitació de llarga estada (Hospital de St. Llàtzer)
 • Rehabilitació ambulatòria

rehabilitacio-terrassa-salutimes-salud-cst-medicos-fisio-mutua-1
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

Els tractaments estan orientats a garantir la progressió del pacient cap a una millora del seu estat general o evitar l’aparició de complicacions.

 • RHB traumatològica i esportiva.
 • RHB pediàtrica.
 • RHB respiratòria.
 • Prerehabilitació i fast-track.
 • RHB post-COVID i COVID persistent.
 • Grup d’entrenament a l’esforç amb pacients MPOC.
 • RHB cardíaca.
 • RHB del sòl pelvià.
 • RHB neurològica.
 • Escola d’espatlla.
 • Escola de columna i de cervicals.
 • Escola perineal.
 • Limfedemes de membres superiors i inferiors.

Marta Tello Fontanet

electroterapia-salutimes

Electroteràpia: el futur i present de la fisioteràpia

L'electroteràpia és una tècnica utilitzada pels fisioterapeutes en què s'utilitza el corrent com a mitjà terapèutic.