ESPECIALITAT MÈDICA

Rehabilitació

Què és la rehabilitació?

La Rehabilitació inclou un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu el tractament, la prevenció, la recuperació i la readaptació dels pacients amb discapacitats provocades per diferents patologies o lesions.

El Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia atén aquells pacients amb la finalitat d’assolir el màxim nivell de capacitat funcional, millora de l’autonomia i de la qualitat de vida.

L’equip assistencial realitza una valoració prèvia i personalitzada a partir del diagnòstic mèdic, fent una avaluació funcional integral, en la que es dissenyarà el pla terapèutic.

Es promou la participació activa del pacient, educant en la forma correcta de dur a terme els exercicis, amb el propòsit d’ajudar en el seu procés de recuperació.

L’activitat es porta a terme als diversos dispositius d’activitat assistencial de Salut i Més:

 • Rehabilitació Hospitalària
 • Rehabilitació a Convalescència i Rehabilitació a Llarga Estada (Hospital de St. Llàtzer)
 • Rehabilitació Ambulatòria
rehabilitacio-terrassa-salutimes-salud-cst-medicos-fisio-mutua-1
estetoscopio uai

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, podeu demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

Els tractaments estan orientats a garantir la progressió del pacient cap a una millora del seu estat general o evitar l’aparició de complicacions.

 • RHB traumatològica i esportiva.
 • RHB pediàtrica.
 • RHB respiratòria.
 • Prerehabilitació i fast-track.
 • RHB post-COVID i COVID persistent.
 • Grup d’entrenament a l’esforç amb pacients MPOC.
 • RHB cardíaca.
 • RHB del sòl pelvià.
 • RHB neurològica.
 • Escola d’espatlla.
 • Escola de columna i de cervicals.
 • Escola perineal.
 • Limfedemes de membres superiors i inferiors.

Marta Tello Fontanet

electroterapia-salutimes

Electroteràpia: el futur i present de la fisioteràpia

L'electroteràpia és una tècnica utilitzada pels fisioterapeutes en què s'utilitza el corrent com a mitjà terapèutic.