GENETICA-MOLECULAR

Laboratori de Genètica Molecular

SERVEIS DIFERENCIALS

GENÈTICA MOLECULAR

• Malalties dermatològiques.
• Incontinència pigmenti IKBKG.
• síndrome de Netherton SPINK5.
• síndrome de Rendu-Osler-Weber ENG.
• Malalties hematològiques i cardiovasculars.
• Miocardiopatia hipertròfica familiar aïllada TNNT2, MYH7.
• Trombofília no rara Factor II, Factor V, MTHFR.
• Malalties metabòliques i endocrines.
• Galactosèmia GALTO.
• malaltia de Fabry GLA.
• Mucopolisacaridosi tipus 1 IDUA.
• Pancreatitis crònica hereditària SPINK1, PRSS1.
• síndrome de Crigler-Najjar UGT1A1.
• síndrome de Gilbert UGT1A1.
• Talla baixa associada a SHOX.
• Talla baixa per anomalia qualitativa d’hormona de
creixement somàtic en mostres tumoral Kras, BRAF, KIT, EGFR.

 • Neuropatia òptica hereditària de Leber MT-ND1, MT-ND4 , MT-ND6.
 • Malalties multisistèmiques.
 • Malaltia de Wilson ATP7B.
 • Síndrome de Silver-Russell / Beckwith-Wiedemann 11p15.
 • Malalties musculoesquelètiques.
 • Acondroplàsia, prenatal FGFR3.
 • Acondroplàsia, sang FGFR3.
 • Distròfia miotònica de Steinert DMPK.
 • Distròfia muscular de Duchenne/Becker DMD.
 • Distròfia muscular oculofaríngia PABPN1.
 • Hipocondroplàsia, prenatal FGFR3.
 • Hipocondroplàsia, sang FGFR3.
 • Malalties neoplàsiques i càncer.
 • Càncer colorectal hereditari no polipòsic MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, BRAF.
 • Mutacions somàtiques en mostres tumorals KRAS, BRAF.
 • KIT, EGFR.

estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Quadre Mèdic

Dr. Miguel Miranda de Sousa Dias
Dra. Imma Hernan Sendra
Dra. Emma Borras Angosto