hospital dia sant jordi uai by Kellenfol Ad.

Hospital de dia Sant Jordi

Tractament especialitzat

Per a persones amb la malaltia d’Alzheimer i altres demències

L‘Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), és un centre terapèutic per a malalts d’Alzheimer i altres demències, d’ús exclusivament diürn.
Les persones ateses viuen en el domicili familiar i es desplacen al centre per rebre tractament durant un temps determinat.
L’objectiu principal del centre és millorar l’autoestima i la qualitat de vida tant de l’usuari com de la seva família.
Des del 2011 posseeix el Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 expedit per AENOR.

hospital dia sant jordi 3 uai by Kellenfol Ad.

Les activitats

Què fem?

El tractament inclou diferents teràpies no farmacològiques com l’estimulació cognitiva, la psicomotricitat, la teràpia ocupacional, la reminiscència o la teràpia d’orientació a la realitat.  Les persones cuidadores tenen un paper actiu en tot el procés: s’ofereixen estratègies de maneig al domicili per afavorir el benestar, sessions informatives i acompanyament individualitzat.

Com ho fem?

· Realitzem valoracions cognitives, socials i funcionals prèvies i de seguiment
· Els grups són homogenis considerant  l’escolaritat, l’edat, les preferències, el nivell cultural i cognitiu.
·  A través d’activitats i dinàmiques que poden fer-se de forma oral o per escrit
·  Incorporant l’ús de les noves tecnologies dins el programa terapèutic
·  A dies alterns en horaris intensius d’entre 1’5 i 3 h.

El nostre equip

El centre disposa d’un equip multidisciplinari de professionals que aborden aquelles problemàtiques derivades de deterioraments cognitius des d’un vessant humà i professional, cercant en tot moment el treball conjunt entre l’usuari, la família i els professionals. L’equip està format per neuropsicòlegs, terapeutes, terapeutes ocupacionals, treballadors/es socials i administratives.

Informació

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 17 h.
C. d’Edison, 15-37
08224 Terrassa
T. 937336253
a/e: hdsantjordi@cst.cat

hospital dia sant jordi 4 uai by Kellenfol Ad.
abuelos salut residencia salutimes terrassa cst 1 uai by Kellenfol Ad.