terrassa salutimes hospital 1 uai

Hospital de dia Sant Jordi

Tractament especialitzat

Per a persones amb la malaltia d’ alzheimer i altres demències

L‘Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), és un centre terapèutic per a malalts d’Alzheimer i altres demències, d’ús exclusivament diürn.
Les persones ateses viuen al domicili familiar i es desplacen al centre per rebre tractament durant un temps determinat.
L’objectiu principal del centre és millorar l’autoestima i la qualitat de vida tant de l’usuari com de la seva família.
L’Hospital de Dia Sant Jordi s’integra dins la xarxa de dispositius del grup Consorci Sanitari de Terrassa (CST) garantint l’assistència de qualitat que presta en tots els seus centres. Des del 2011 compta amb el Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 expedit per AENOR.

salutimes cst hospital sant jordi abuelos 1 uai

Les activitats

Els usuaris realitzen una teràpia no farmacològica, amb la finalitat de potenciar i mantenir les funcions preservades i alentir el procés de deteriorament cognitiu. Les teràpies dels usuaris es duen a terme en grups homogenis i l’assistència es dona en dies alterns, i el torn potser de matí (de 10 h a 13 h) o de tarda (de 15 h a 17 h). Les activitats dutes a terme es refereixen a: memòria, atenció, pràxia, gnòsies, funcions executives, sensomotriu, llenguatge, càlcul, creació, oci, comunicació, orientació a la realitat i psicomotricitat.

El nostre equip

El centre disposa d’un equip multidisciplinari de professionals que aborden aquelles problemàtiques derivades de deterioraments cognitius des d’una vessant humana i professional, cercant en tot moment el treball conjunt entre l’usuari, la família i els professionals. L’equip està format per neuropsicòlegs, terapeutes, terapeutes ocupacionals, treballadors/es socials i administratives.

Informació

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 17 h.
C. d’Edison, 15-37
08224 Terrassa
T.937336253
a/e: hdsantjordi@cst.cat

salut terrassa metge centre medic expecialistes 1 uai
abuelos salut residencia salutimes terrassa cst 1 uai