ESPECIALITAT MÈDICA

Anàlisis Clíniques CatLab

El Servei d’Anàlisis clíniques del Consorci Sanitari de Terrassa es gestiona des de CatLab (Centre d’Analítiques Terrassa). Aquest laboratori té la seva seu central a Viladecavalls des d’on unifica els respectius serveis de Salut i Més CST i Mútua de Terrassa, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i incrementar la capacitat tècnica.

Catlab du a terme actualment nou milions de determinacions(?) anuals, fet que el situa com un dels més grans de l’Estat pel que fa a volum de mostres i garanteix un alt nivell de qualitat avalat per l’acreditació amb la norma UNE-ES ISO 15189. Disposa d’àrees especialitzades en: Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Aquest model de laboratori centralitzat es combina amb l’existència d’un laboratori hospitalari perifèric a cadascun dels hospitals que garanteix l’operativitat i el tractament de determinades mostres. L’analítica urgent i aquelles que per les seves característiques necessiten una resposta preferent es duen a terme al laboratori ubicat a l’hospital. Per això l’activitat de la Microbiologia clínica es tracta a cada centre; cosa que permet facilitar tasques relacionades amb rutines assistencials bàsiques del tipus de les alertes microbiològiques de la infecció nosocomial.

laboratorio clinico terrassa salutimes salud cst 1 uai by Kellenfol Ad.
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

  • Àmplia cartera d’anàlisis.
  • Emissió de dictàmens amb els resultats validats, interpretats, complementant la informació produïda, i garantint la qualitat integral del procés analític.
  • Consultoria sobre valor semiològic i interpretació de les proves analítiques.
  • Provisió d’informació sobre els requisits del pacient, espècimens i mostres necessàries per assegurar la validesa dels resultats.
  • Avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat de la seva pròpia activitat.
  • Establiment, actualització i millora contínua de la gestió de la qualitat.
  • Acreditació per la norma UNE-EN ISO 15189.

Nothing found.