ESPECIALITAT MÈDICA

Aparell digestiu / endoscòpia

El Servei de Digestologia té com a finalitat el diagnòstic i tractament de les malalties del tracte esofagogastrointestinal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant en l’àmbit ambulatori (consulta externa i Hospital de Dia) com d’hospitalització.

Una part molt important en el Servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El Servei disposa de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.

El Servei de Digestologia té com a finalitat el diagnòstic i tractament de les malalties del tracte esòfag gastrointestinal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant en l’àmbit ambulatori( consulta externa i Hospital de Dia) com d’hospitalització. Una part molt rellevant en el Servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El Servei disposa de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.

Cartera de Serveis i Especialitats

 

  • Consulta Externa/ Hospital de Dia / Hospitalització
  • Gastroscòpia diagnòstica/terapèutica
  • Colonoscòpia diagnòstica/terapèutica
  • Colangiografia pancreatografia retrògrada endoscòpica
  • Càpsula endoscòpica
  • Manometria esofàgica/anorectal/ biofeedback
  • PHmetria esofàgica de 24 hores
  • Test alè d’hidrogen per estudi d’intolerància a la lactosa, fructosa, sorbitol, i sobre creixement bacterià(lactulosa)
  • Test d’urea C13 per Helicobacte rPylori Fibroscan

Dr. Boadas Mir, Jaume

Dr. Ortiz Seuma, Jordi

Dra. Piqueras Cano, Marta

Dr. Montfort Miquel, David

No s'ha trobat res