ESPECIALITAT MÈDICA

Aparell digestiu / endoscòpia

El servei de Digestologia té com a finalitat el diagnòstic i el tractament de les malalties del tracte esofagogastroduodenal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant en l’àmbit ambulatori (consulta externa i Hospital de Dia) com en l’hospitalització.

Una part molt important en el servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El servei disposa de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.

3d-digestivo-humano-salutimes-terrassa-salud-cst-1
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i Especialitats

  • Consulta Externa/ Hospital de Dia / Hospitalització.
  • Gastroscòpia diagnòstica/terapèutica.
  • Colonoscòpia diagnòstica/terapèutica.
  • Colangiografia pancreatografia retrògrada endoscòpica.
  • Càpsula endoscòpica.
  • Manometria esofàgica/anorectal/ biofeedback.
  • PHmetria esofàgica de 24 hores.
  • Test alè d’hidrogen per estudi d’intolerància a la lactosa, fructosa, sorbitol, i sobre creixement bacterià (lactulosa).
  • Test d’urea C13 per Helicobàcter Pylori, Fibroscan.

Dr. Jordi Ortiz Seuma

Nothing found.