ESPECIALITAT MÈDICA

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Salut i Més té com a finalitat tractar les lesions de l’aparell locomotor, tant traumàtiques, degeneratives, congènites com adquirides; i evolucionar en els aspectes preventius, terapèutics, quirúrgics i de rehabilitació.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Salut i Més dona cobertura a l’atenció primària i especialitzada a consultes externes, urgències i hospitalització. La cirurgia convencional i la cirurgia major ambulatòria sense ingrés, són els eixos fonamentals de la seva activitat assistencial.

El Servei de COT es constitueix en iniciar-se l’activitat a l’Hospital de Terrassa l’any 1989. Des d’aleshores ha experimentat un important creixement (increment de la població de referència), i també un canvi estructural. Aquest canvi ve donat per la creació de les Unitats específiques per patologia (superespecialització per àrees anatòmiques) que comporten un desenvolupament tant en el diagnòstic de les lesions com del seu tractament i, en especial, de les tècniques quirúrgiques.

Tot això ha permès la implantació de tractaments mínimament invasius que ha dut a aconseguir millors resultats terapèutics i la ràpida reincorporació a la vida diària dels pacients. Per altra banda, la innovació ha estat present al servei de COT, com, per exemple, la implantació de la cirurgia robòtica per les artroplàsties totals de genoll, i la impressió 3D de models anatòmics.

La integració i la coordinació entre serveis també formen part del treball interdisciplinari. Un exemple d’això és la participació en la Unitat d’Infeccioses de l’aparell locomotor i també amb Geriatria, en què s’han posat en marxa diversos programes per a l’atenció integral de les fractures de fèmur dels ancians.

traumatologia-cirurgia-terrassa-cst-salutimes-mutua
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i Especialitats

 • Consulta externa d’espatlla, colze, ma i canell, maluc, genoll, peu i turmell, columna i tumors.
 • Hospitalització.
 • Cirurgia per Unitats: d’espatlla, colze, ma i canell, maluc, genoll, peu i turmell, columna i tumors.
 • Cirurgia protètica primària: maluc, genoll, espatlla i colze.
 • Cirurgia protètica de revisió.
 • Cirurgia robòtica: artroplàsties totals de genoll.
 • Cirurgia de columna: lumbar, dorsal i cervical.
 • Cirurgia major ambulatòria sense ingrés hospitalari.
 • Cirurgia per artroscòpia: genoll, espatlla, turmell, canell, maluc i colze.
 • Cirurgia de les fractures i les seves seqüeles.
 • Urgències.
 • Traumatologia.
 • Accidents de trànsit i laborals.

Dr. Joan Ramoneda Salas

Dr. Branly Parra Prieto

Dr. Raul Figa Barrios

Dr. Ibon López Zabala

Nothing found.