ESPECIALITAT MÈDICA

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia té com a finalitat tractar les lesions de l’aparell locomotor, siguin traumàtiques o degeneratives, congènites o adquirides; i evolucionar en els aspectes preventius, terapèutics / quirúrgics, de rehabilitació, i de recerca i innovació que afecten l’aparell locomotor en totes les etapes de la vida. El Servei de COT dona cobertura a l’atenció primària i especialitzada a consultes externes, urgències i hospitalització. La cirurgia convencional i la cirurgia major ambulatòria sense ingrés, són els eixos fonamentals de la seva activitat assistencial.

El Servei de COT es constitueix en iniciar-se l’activitat a l’Hospital de Terrassa l’any 1989. Des d’aleshores ha experimentat un important creixement (increment de la població de referència), així com un canvi estructural. Aquest canvi bé donat per la creació de les Unitats específiques per patologia (superespecialització per àrees anatòmiques) que comporten un desenvolupament tant en el diagnòstic de les lesions com del seu tractament, i en especial de les tècniques quirúrgiques. Tot això ha provocat l’increment de la seva cartera de serveis, i ha permès la implantació de tractaments mínimament invasius assolint millors resultats terapèutics i la ràpida reincorporació a la vida diària dels pacients. Per altra banda, la innovació ha estat present al Servei de COT, sent un exemple la implantació de la cirurgia robòtica per les Artroplàsties Totals de Genoll, i la impressió 3D de models anatòmics.

La integració i la coordinació entre serveis també formen part del treball interdisciplinari. Un exemple d’això és la participació en la Unitat d’Infeccioses de l’aparell locomotor i també amb Geriatria, on s’han posat en marxa diversos programes per a l’atenció integral de les fractures de fèmur dels ancians.

traumatologia-cirurgia-terrassa-cst-salutimes-mutua

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Consulta externa d’espatlla, colze, ma i canell, maluc, genoll, peu i turmell, columna i tumors.
 • Hospitalització
 • Cirurgia per Unitats: d’espatlla, colze, ma i canell, maluc, genoll, peu i turmell, columna i tumors.
 • Cirurgia protètica primària: maluc, genoll, espatlla i colze
 • Cirurgia protètica de revisió
 • Cirurgia robòtica: artroplàsties totals de genoll.
 • Cirurgia de columna: lumbar, dorsal i cervical
 • Cirurgia major ambulatòria sense ingrés hospitalari
 • Cirurgia per artroscòpia: genoll, espatlla, turmell, canell, maluc i colze
 • Cirurgia de les fractures i les seves seqüeles.
 • Urgències
 • Traumatologia
 • Accidents de trànsit i laborals

Dr. Gual Beltran, Josep

Dr. Ramoneda Salas, Joan

Dr. Parra Prieto, Branly

Dr. Romero Esmerats, Daniel

Dr. Puñet Blanco, Enric

Dr. Gamez Baños, Ferran

Dr. Figa Barrios, Raul

Dr. Lopez Zabala , Ibon

No s'ha trobat res