ESPECIALITAT MÈDICA

Oncologia Mèdica

El Servei d’Oncologia Mèdica s’estructura pensant en el pacient com a eix fonamental. Estem organitzats sobre tres premisses que cerquen l’excel·lència en l’àmbit assistencial, i que són:

  • El treball en equips multidisciplinaris, constituïts per professionals de tots els estaments i nivells assistencials
  • La cooperació amb professionals d’altres centres per tal de promoure noves iniciatives que millorin l’atenció dels nostres pacients
  • L’accessibilitat a les últimes tecnologies (biologia molecular, noves tècniques d’imatge), i nous tractaments oncològics, que ens permeten oferir als nostres malalts els millors tractaments d’acord amb l’evidència científica.
oncologia-salutimes-cst-terrassa-

Cartera de Serveis i Especialitats

  • Tractaments onco-específics sistèmics: quimioteràpia, immunoteràpia, tractaments hormonals, teràpies diana, etc
  • Consell Genètic
  • Psico-oncologia
  • Seguiment a mitjà i llarg termini dels processos oncològics
  • Seguiment i prevenció dels efectes secundaris a llarg termini dels tractaments oncològics

Dra. Blanco, Remei

No s'ha trobat res