ESPECIALITAT MÈDICA

Neurologia

El servei de neurologia té com a objectiu diagnosticar i tractar malalties neurològiques amb afectació del sistema nerviós central i perifèric.

Malalties com ara cervell vascular (ictus), neurodegeneratives com el Parkinson i l’Alzheimer i també les perifèriques, les polineuropaties i la patologia inflamatòria, l’esclerosi múltiple mitjançant proves neurofisiològiques i neuroimatge.

neurologia-salud-terrassa-consulta

Estimulació cognitiva

Hospital de dia de Sant Jordi

PER A PERSONES AMB LA MALALTIA D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES

El centre

A Salut i Més disposem de l’Hospital de Dia Sant Jordidel Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que és un centre terapèutic per a malalts d’Alzheimer i altres demències, d’ús exclusivament diürn.

Les persones ateses viuen al domicili familiar i es desplacen al centre per rebre tractament durant un temps determinat. L’objectiu principal del centre és millorar l’autoestima i la qualitat de vida tant de l’usuari com de la seva família.

L’Hospital de Dia Sant Jordi s’integra dins la xarxa de dispositius del grup Consorci Sanitari de Terrassa (CST) amb la qual cosa garanteix l’assistència de qualitat que presta en tots els seus centres.

Des del 2011 compta amb el Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 expedit per AENOR.

L’equip

El centre disposa d’un equip multidisciplinari de professionals que aborden aquelles problemàtiques derivades de deterioraments cognitius des d’un vessant humà i professional, cercant en tot moment el treball conjunt entre l’usuari, la família i els professionals.

L’equip està format per neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, treballadors/es socials i administratius.

Les activitats

Estimulació cognitiva: Els usuaris segueixen una teràpia no farmacològica amb la finalitat de potenciar i mantenir les funcions preservades i alentir el procés de deteriorament cognitiu. Les teràpies dels usuaris es duen a terme en grups homogenis,  l’assistència es fa en dies alterns, i el torn pot ser de matí (de 10 h a 13 h) o de tarda (de 15 h a 17 h).

Les activitats que es duen a terme es refereixen a: memòria, atenció, pràxia, agnòsies, funcions executives, sensomotriu, llenguatge, càlcul, creació, oci, comunicació, orientació a la realitat i psicomotricitat.

Informació
Dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 17 h.
Edison, 15-37
08224 Terrassa
telèfon: 93 733 62 53
email: hdsantjordi@cst.cat

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Parkinson i moviments anormals.
 • Ictus i malalties cerebrovasculars.
 • Neuromusculars.
 • Esclerosi múltiple.
 • Demències.
 • Electroencefalografies.
 • Electromiografia.
 • Doppler transcranial i supraaòrtic.
 • Hospital de dia amb tractaments de patologies inflamatòries.
 • Unitat de cefalea.
 • Clínica de toxina botulínica.
 • Unitat neuromuscular i esclerosi múltiple.
 • Unitat d’estimulació cerebral.
 • Teràpies avançades del Parkinson.

Dr. Gabriel Salazar Tortolero

Dr. Edison Vega Valderrama

Nothing found.