ESPECIALITAT MÈDICA

Infermeria

Els serveis d’Infermeria són brindats per professionals de diferents categories o perfils i el personal de suport, a través de cures que es brinden a persones sanes o malaltes, a través d’accions de promoció de salut, prevenció de malalties o complicacions, curació i rehabilitació. Com a membres efectius de l’equip de salut, brinda una gran atenció a persones malaltes amb més demanda o necessitat d’atenció, així com a discapacitades o en estat terminal.

La Infermeria és una professió de salut especialitzada, amb profundes arrels humanístiques, genuïnament preocupada per les persones que es confien a cura seva, en especial dels que experimenten una situació de malaltia i patiment; és una activitat formal que aprecia i valora la consciència col·lectiva del gremi. Els seus fonaments donen suport a una pràctica, profundament humanista, que ha evolucionat amb l’avenç científic i tecnològic de les ciències de la salut. D’acord amb el propòsit de superació, s’acull al corrent que tendeix a garantir la qualitat en els sistemes dels serveis de salut, que busca satisfer les necessitats d’atenció que té la societat en conjunt.

  • Contribuir al fet que el pacient conservi la seva salut.
  • Ajudar el pacient a recuperar la salut.
  • Protegir el pacient de lesions o agents externs o malalties.
  • Contribuir a la incorporació del pacient a la societat.

DUI Laura Gómez

No s'ha trobat res