ESPECIALITAT MÈDICA

Pneumologia

El Servei de Pneumologia es dedica a estudiar les malalties de l’aparell respiratori i a l’estudi de totes les causes de la insuficiència respiratòria encara que provinguin d’altres òrgans.

Una part molt important de la nostra feina inclou els estudis dels trastorns respiratoris de la son.  La nostra feina la fem tant a l’Hospital de Terrassa com als centres d’Atenció Primària recolzant la feina del metge de família.

neumologia-salutimes-cst-terrassa-medicos-1

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Hospitalització/ C. Externa / Hospital de dia/ CAP
 • Consulta específica:
  • Asma
  • Malalties intersticials pulmonars
  • Trastorns respiratoris de la son
  • Tuberculosi
 • Unitat funcional de malaltia respiratòria greu (MPOC, i bronquièctasi)
 • Realitzem broncoscòpies
 • Proves funcionals respiratòries
 • Proves d’esforç cardiopulmonar
 • Estudis de la son (polisomnografia, poligrafies respiratòries, titulació CPAP)

Dra. Antònia Llunell i Casanovas

No s'ha trobat res