ESPECIALITAT MÈDICA

Logopèdia

El logopeda s’ocupa de l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el tractament i el pronòstic dels trastorns de la comunicació humana.

Comprèn la parla, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita), l’audició, la veu i les seves alteracions:

 • Trastorns de desenvolupament
 • Trastorns adquirits
 • Trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació.

També s’encarrega de les funcions orofacials no verbals del sistema estomatognàtic, que són la respiració, la succió, la deglució i la masticació.

Àmbits d’actuació i alteracions

 • Atenció.
 • Memòria.
 • Concentració.
 • Seqüenciació.
 • Resolució de problemes.
 • Teoria de la ment.
 • Funcions executives.
 • Fonètica.
 • Fonologia.
 • Morfo-sintaxi.
 • Semàntica.
 • Pragmàtica (ús del llenguatge i aspectes socials de la comunicació).
 • Retard del llenguatge.
 • Disfàsia.
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL).
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge.
 • TDAH.
 • Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, discalcúlia, disortografia, apràxia, agnòsia i afàsia, entre d’altres).
 • Alteracions de la comunicació social.
 • Elements no verbals i comunicació prelingüística (proxèmica, contacte ocular, gestualitat, entonació, atenció conjunta, intencionalitat, senyalització de la comunicació).

 • Discurs de la producció de so.
 • Articulació.
 • Retard de la parla.
 • Mutisme selectiu.
 • Apràxia de la parla.
 • Dislàlia
 • Afàsia.
 • Disàrtria.
 • Anàrtria.
 • Disglòssia.
 • Trastorns de la fluïdesa de la parla (hiperfluïdesa, disfèmia).
 • Comunicació paralingüística.

 • Fonació de qualitat
 • Rang vocal
 • Volum
 • Respiració
 • Trastorns de la ressonància
 • Laringectomies
 • Disfèmia
 • Taquifèmia
 • Bradifèmia
 • Disprosòdia
 • Disfonies i afonies
 • Nòduls
 • Pòlips
 • Edemes
 • Lesions de contacte
 • Paràlisi de les cordes vocals
 • Dificultats de llenguatge, parla i veu per pèrdua auditiva de transmissió, neurosensorial i mixta
 • Hipoacúsia
 • Cofosi
 • Presbiacúsia
 • Implants coclears
 • Altres síndromes

 • Discapacitat intel·lectual
 • Paràlisi cerebral
 • Traumatismes cranials
 • Ictus (AVC)
 • Síndrome de Down
 • Autisme
 • Deteriorament de la comunicació
 • Demències (Alzheimer, Parkinson…)
 • Altres síndromes

 • Disfuncions oro facials (sistema estomatognàtic)
 • Mals hàbits orals
 • Trastorns de la dinàmica (respiració, succió, deglució i masticació)
 • Trastorns sensorials motors orals
 • Alimentació en prematurs
 • Trastorn d’alimentació selectiva
 • Deglució disfuncional
 • Disfàgia
 • Disglòssia
 • Disfuncions respiratòries: respirador oral, ronc, asma i SAOS
 • Alteracions del fre lingual
 • Fissura labiopalatina
 • Lesions temporomandibulars
 • Odontologia i ortodòncia (mossegada oberta, creuada, perfil facial…)
 • Cirurgia ortognàtica
 • Traumatismes crani-facials
 • Paràlisis facials (asimetria, hipertonia…)
 • Estètica facial (arrugues, asimetries facials…)
 • Pacients amb cremades (cap i coll)
 • Cirurgia bariàtrica (flaccidesa, hipotonia…)

logopedia-salutimes-salud-terrassa-cst-1
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Tècniques/Teràpies:

 • Massatges
 • Pràxies
 • Estimulació sensorial i tèrmica
 • Embenat neuromuscular i Cross Tape
 • Electroestimulació
 • Tècniques posturals i deglutòries
 • Altres tècniques miofuncionals intraorals i extraorals

*Col·laboració d’altres professionals: psicologia, pediatria, teràpia ocupacional, fisioteràpia, osteopatia, otorrinolaringologia, odontologia i neurologia entre d’altres.

Clara Sánchez Rubio

Imagen2 uai by Kellenfol Ad.

Salut i Més, compromesos amb les tècniques d’estudi en la logopèdia

La disfàgia és un trastorn que dificulta la deglució dels aliments. Pot fer que menjar sigui un repte i, a llarg termini, provocar desnutrició,…

como-ayudar-a-nuestros-hijos-a-comunicarse-salutimes-

Com ajudar els nostres fills a comunicar-se

El desenvolupament del llenguatge està lligat profundament a factors ambientals i externs: família, escola i experiències personals que aporten…

dislalia-y-como-afecta-al-desarrollo-del-habla-salutimes

Dislàlia i com afecta el desenvolupament de la parla

La dislàlia, o trastorn de l'articulació, és la dificultat que tenen alguns nens per reproduir la correcta articulació dels fonemes, de forma…