Les dinàmiques de grup en logopèdia

Les dinàmiques de grup són processos d’interacció entre persones mitjançant situacions fictícies, plantejades amb objectius concrets.

En aquest procés es mostra la conducta global i les variacions de la conducta individual dels membres sota la influència del grup.

L’objectiu de les dinàmiques és l’aprenentatge, teòric i pràctic, mitjançant l’experiència vivencial participativa: a partir del que cada participant “sent i viu”.

Les dinàmiques de grup són un conjunt de mètodes i procediments que, aplicats al treball en grup, serveixen per fer-lo més eficaç, estimular l’acció i funcionament del grup per aconseguir els seus objectius.

Aquestes dinàmiques són aplicables a diversos camps i poden ser utilitzades amb diversos fins, encara que el seu ús s’ha estès més a l’àrea de l’aprenentatge i del coneixement, de les habilitats socials i dels valors i actituds personals. A més, permeten arribar a relacions humanes més profundes i possibiliten el desenvolupament, per mitjà de la lliure expressió, de les actituds personals i de cara als altres.

Són una forma d’expressió de les relacions humanes i permeten avançar en el grup descobrint i vivint emocions noves, ocultes o adormides; obrint sentiments positius d’autoestima, de tolerància i respecte cap els altres. També permeten aconseguir que les creences errònies i els prejudicis cap als altres s’esvaeixin.

pexels yan krukau 8613366 by Kellenfol Ad.

Finalitat del treball en grups cooperatius:

  • Facilitar el treball autònom de tots els nens, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals.
  • Passar la responsabilitat de l’aprenentatge als propis nens, prenent nosaltres un paper de mediador o de dinamitzador del grup i de facilitador de recursos.
  • Potenciar al màxim l’organització social de les activitats d’aprenentatge.
  • Treballar ideals com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.
  • Fugir de la competitivitat a l’hora d’aprendre, els èxits individuals (personals i dels petits grups) es basen en l’èxit de l’equip.
Et pot interessar:  Què és la cistitis postcoital?

Avantatges:

  • L’efecte d’ajuda en l’aprenentatge.
  • L’efecte socialitzador, la millora de la confiança individual i grupal i la tolerància.
  • Les persones amb poca confiança personal la poden incrementar, les persones amb dificultats emocionals milloren el control de les seves emocions en el treball grupal.
  • L’atenció a la diversitat.
  • L’aprenentatge entre iguals.
  • La millora de l’autoestima i del nivell d’aprenentatge.
  • Eines d’inserció social
  • La cooperació.
  • Establir relacions solidàries entre els alumnes.
  • Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  • Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  • Augmentar la cohesió del grup.
  • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  • Respectar els diferents punts de vista.