Els beneficis de la mediació comunitària 

De què es tracta?

La mediació comunitària és un procés en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords que permetin resoldre els seus conflictes. 

Així, la mediació facilita que les parts es responsabilitzin i s’involucrin per trobar una solució satisfactòria per a tothom, ofereix un espai per resoldre les diferències i conflictes entre els individus, grups i organitzacions de la comunitat on es desenvolupa, és una alternativa a la confrontació destructiva, al litigi perllongat i a la violència, descarrega el sistema judicial de qüestions que no li són pròpies, ofereix a la gent en conflicte una oportunitat per responsabilitzar-se de la resolució dels conflictes, simbolitza el pas de la cultura del litigi a la cultura de la comunicació i afronta la conflictivitat social a l’àmbit municipal.

 

Diseno sin titulo 5 by Kellenfol Ad.

 

Objectius de la mediació

Els objectius de la mediació són millorar la comunicació, la comprensió mútua i l’empatia entre els membres de la comunitat (individus, entitats i associacions), capacitar aquells membres de les associacions de veïns, de comerciants o altres interessades a millorar les seves habilitats en negociació i resolució de conflictes, oferir un espai on els membres de la comunitat implicats en un conflicte o desacord tinguin l’oportunitat de treballar junts en la seva resolució i també oferir informació sobre recursos que permetran a les parts en conflicte prendre les pròpies decisions i aplicar les seves solucions. 

Pel que fa a la figura de mediador/a els seus objectius són facilitar que les parts expressin quins són els seus interessos i necessitats, les pors i els condicionants i els comuniquin a l’altra part, generar confiança entre les parts, valorar la viabilitat dels plantejaments de cada part, explorar les opcions, posar a l’abast de les parts un model per a la resolució futura de conflictes i facilitar que les parts es comuniquin i treballin conjuntament en la gestió del conflicte perquè tots resultin beneficiats en el procés. 

Et pot interessar:  Sensibilitat dental: per què fan mal les dents?

Àrees d’intervenció

Les àrees d’intervenció de la mediació són diverses, com ara el veïnatge, la participació ciutadana, arrendaments, comerç, delinqüència, relacions interculturals, escolar, familiar, medi ambient i d’altres (prevenció de drogues, xenofòbia, fanatisme, violència de gènere…). 

Dificultats d’implantació

Les dificultats d’implantació de la mediació poden ser la manca  de definició de la figura de la mediació, la cultura del litigi fonamentada als massmedia, mediadors amb escassa experiència pràctica, excés d’expectatives per manca de coneixement de la dificultat de la tècnica i la manca d’expectatives per dèficit de divulgació dels avantatges. 

Per tal que la mediació sigui viable calen una sèrie de condicions prèvies, com l’absència d’oposició social significativa, un projecte ben definit i adaptat a les necessitats, un cost assumible i finançament previst, un lideratge fort del projecte i realitzar un màrqueting social adaptat als objectius.