ESPECIALITAT MÈDICA

Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

La cirurgia vascular és una disciplina mèdic-quirúrgica dedicada a la profilaxi (protegir i preservar), diagnòstic i tractament de patologies vasculars: arterials, venoses i limfàtiques. S’ocupa del tractament dels problemes de tots els gots de l’organisme, excepte dels intracranials (localitzats al cap) i dels propis del cor.

Eco Doppler, que és?

L’eco Doppler és una exploració que permet estudiar els vasos sanguinis (artèries i venes) i que no utilitza radiació ionitzant com els raigs X, i per això no té efecte nociu en l’organisme. L’estudi és indolor i per fer-ho s’aplica un gel sobre la superfície de la pell, a la regió que es vol explorar. Un cop finalitzat l’estudi, el pacient pot continuar amb les activitats normals, immediatament.

L’eco Doppler venós se sol·licita freqüentment per avaluar les venes dels membres inferiors (tota la cama), però també per avaluar les venes en els membres superiors. Té la capacitat de detectar alteracions del flux de sang i és de gran utilitat per a diagnosticar diferents malalties. En especial, permet confirmar la sospita de trombes (coàguls de sang) i d’insuficiència venosa (estudi de varius).

L’eco Doppler de Troncs supraaòrtics (TSA) permet estudiar les artèries que irriguen el cervell i així diagnosticar si hi ha obstruccions o alteracions en el flux cerebral que puguin condicionar una embòlia cerebral o ICTUS.

Esclerosi terapèutica, que és?

L’Esclerosi terapèutica és una tècnica molt eficaç per al tractament de varius. Consisteix en la injecció d’una substància esclerosant dins una vena varicosa que es converteix en un cordó fibrós que és reabsorbit pel mateix cos.

En casos de venes de més calibre es pot realitzar esclerosi amb escuma, aconseguint així una major densitat del líquid utilitzat per a l’esclerosi sense incrementar-ne la concentració, això permet un millor tractament amb menys riscos.

És un tractament que es du a terme a la consulta, de forma ambulatòria i sense ingrés, pràcticament indolor i que permet tornar a l’activitat diària de manera immediata.

eco doppler salutimes uai by Kellenfol Ad.
estetoscopio uai by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, podeu demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Cartera de Serveis i Especialitats

  • Planta d’hospitalització amb pacients vasculars pluripatològics i d’alta complexitat. Interconsultes de pacients d’altres serveis hospitalaris per patologia Vascular intercurrent
  • CCEE: visites per patologia mèdica/quirúrgica arterial, venosa, hemodiàlisi, limfàtica, peu diabètic, que se sol·licita des d’Atenció Primària o altres especialitats hospitalàries, inclòs el Doppler arterial per la realització d’índex turmell-braç (ITB).
  • Laboratori Vascular (Eco-Doppler), tant per patologia arterial obliterant com aneurismàtica (troncs supraaòrtics, extremitats i abdominal), mapatge ecogràfic per accés vascular per hemodiàlisi, com per patologia venosa (insuficiència o trombòtica). Paral·lelament, trombosi ecoguiada de pseudoaneurismes amb injecció de trombina, i punció-drenatge ecoguiat
  • Intervencions quirúrgiques
    • Intervencions obertes o endovasculars per tota la patologia obliterant o aneurismàtica des de les artèries ilíaques als troncs distals de les extremitats inferiors, i de les extremitats superiors.
    • Confecció de tots els accessos vasculars per hemodiàlisi de tota la zona de Terrassa (CST i Mútua), tant a extremitats superiors, extremitats inferiors, com prepectorals.
    • Tota la cirurgia que implica el peu diabètic (addicional a la revascularització), pel que fa a drenatges, osteotomies i amputacions de tota mena.

Nothing found.