ESPECIALITAT MÈDICA

Pediatria i Cirurgia Pediàtrica

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia l’infant i les seves malalties, basada en un enfocament biopsicosocial de la salut.

Cronològicament, la Pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència, i en distingeix diverses etapes: neonatologia, lactant, preescolar, escolar i adolescència.

El Servei de Pediatria de Salut i Més està preparat per a l’atenció de situacions de salut tant agudes com cròniques i adapta els seus circuits i ubicacions a les necessitats dels pacients i les seves famílies.

Té un ampli ventall d’especialitats mèdiques i quirúrgiques i dona servei a tota la població de referència amb una àmplia oferta assistencial, que en la majoria de processos arriba fins a l’edat de divuit anys.

En l’entorn hospitalari, el Servei de Pediatria aplica un programa d’humanització per tal de millorar l’estada dels nens i les nenes ingressats a les plantes, els sotmesos a intervencions quirúrgiques i també als atesos a les Urgències Pediàtriques.

D’aquest programa destaquen aspectes com l’acompanyament familiar en tot moment i l’ús d’habitacions individuals, espais i activitats lúdiques i culturals durant l’ingrés, tècniques de disminució de l’estrès en cas de procediments invasius i preparació per a la cirurgia, altes precoces i disminució del temps d’ingrés.

Per poder oferir un contínuum assistencial adequat, els professionals del Servei de Pediatria disposen d’un sistema de coordinació de la xarxa que forma els diferents centres i dispositius d’atenció.

Cartera d’especialitats

 • Cardiologia pediàtrica.
 • Endocrinologia i nutrició infantil.
 • Gastroenterologia pediàtrica.
 • Hematologia pediàtrica.
 • Nefrologia pediàtrica.
 • Neuropediatria.
 • Pneumologia.
 • Pediàtrica.
 • Pediatria i activitat física.
 • Pediatria Social.
 • Pediatria Mediambiental.
 • Patologia Infecciosa Pediàtrica.
 • Atenció al pacient pediàtric crònic complex.
 • Cirurgia pediàtrica.
 • Pediatria General.
 • Altres:
  • Atenció Primària
  • Cures Pal·liatives
  • Al·lergologia infantil
  • ORL
  • Dermatologia
  • Oftalmologia
  • Traumatologia i Ortopèdia
  • Salut Internacional
  • Salut Mental Infantil Juvenil (psicologia clínica / psiquiatria)

pediatria-salutimes-terrassa-salud-cst-mutua
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

 • Centres d’atenció primària on es duguin a terme activitats preventives i de salut comunitària, pròpies de l’edat pediàtrica, i també assistència a situacions de salut no demorables.
 • Hospital de Terrassa.
  Servei d’Urgències de Pediatria, atenent urgències fins als divuit anys.
 • Sala d’hospitalització, per a lactants, nens, adolescents i joves fins a divuit anys.
 • Cirurgia pediàtrica.
 • Hospital de Dia.
 • Consultes externes d’especialitats.
 • Àrea Maternoinfantil, que agrupa la Unitat de Neonatologia i Obstetrícia.
 • Àrea d’Hospitalització:
  • La Unitat de Neonatologia. Disposa de dos llits de cures intensives i dotze de cures intermèdies, i material de monitoratge, que permet el tractament de les patologies pròpies de l’edat, així com accés al banc de llet materna.
  • Tres habitacions per ingrés conjunt mare/fill (per tal de completar tractament antibiòtic, alimentació amb el prematur, fototeràpia. I preparació a l’alta).
 • Maternitat, disposa de:
  • Setze habitacions individuals que permeten estada contínua amb la mare i on es duen a terme totes les cures del nadó sa, visites, proves, tècniques.
 • Àrea Ambulatòria, disposa de:
  • Consulta externa per a control i seguiment de patologies neonatals
  • Consulta de seguiment ràpid: alta precoç maternitat, controls de pes, icterícies.

Dra. Paloma Araujo Salinas

como-ayudar-a-nuestros-hijos-a-comunicarse-salutimes-

Com ajudar els nostres fills a comunicar-se

El desenvolupament del llenguatge està lligat profundament a factors ambientals i externs: família, escola i experiències personals que aporten…

dislalia-y-como-afecta-al-desarrollo-del-habla-salutimes

Dislàlia i com afecta el desenvolupament de la parla

La dislàlia, o trastorn de l'articulació, és la dificultat que tenen alguns nens per reproduir la correcta articulació dels fonemes, de forma…

disfonia-salutimes-cst-terrassa-garganta-laringe

Disfonia, més freqüent del que sembla

La disfonia és una alteració de la veu d'origen orgànic o funcional de la laringe i les cordes vocals que afecta el timbre, fent que la parla sigui…