ESPECIALITAT MÈDICA

Pediatria i Cirurgia Pediàtrica

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia a l’infant i les seves malalties, basat en un enfocament biopsicosocial de la seva salut.

Cronològicament, la Pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència, distingint diverses etapes: neonatologia, lactant, preescolar, escolar i adolescència.

El Servei de Pediatria de Salut i Més està preparat per a l’atenció de situacions de salut tant agudes com cròniques, adaptant els seus circuits i ubicacions a les necessitats dels pacients i les seves famílies.

Compta amb un ampli ventall d’especialitats mèdiques i quirúrgiques donant servei a tota la població de referència i amb una àmplia oferta assistencial, que en la majoria de processos arriba fins a l’edat de divuit anys.

En l’entorn hospitalari, el Servei de Pediatria aplica un programa d’humanització, per tal de millorar l’estada dels nens i nenes ingressats a les plantes, sotmesos a intervencions quirúrgiques i també als atesos a les Urgències Pediàtriques.

D’aquest programa destaquen aspectes com l’acompanyament familiar en tot moment i l’ús d’habitacions individuals, espais i activitats lúdiques i culturals durant l’ingrés, tècniques de disminució de l’estrès en cas de procediments invasius i preparació per la cirurgia, altes precoces i disminució del temps d’ingrés.

Per poder oferir un adequat contínuum assistencial, els professionals del Servei de Pediatria disposen d’un sistema de coordinació de la xarxa que forma els diferents centres i dispositius d’atenció.

Cartera d’especialitats

 • Cardiologia pediàtrica.
 • Endocrinologia i nutrició infantil.
 • Gastroenterologia pediàtrica.
 • Hematologia pediàtrica.
 • Nefrologia pediàtrica.
 • Neuropediatria.
 • Pneumologia.
 • Pediàtrica.
 • Pediatria i activitat física.
 • Pediatria Social.
 • Pediatria Mediambiental.
 • Patologia Infecciosa Pediàtrica.
 • Atenció al pacient pediàtric crònic complex.
 • Cirurgia pediàtrica.
 • Pediatria General.
 • Altres:
  • Atenció Primària
  • Cures Pal·liatives
  • Al·lergologia infantil
  • ORL
  • Dermatologia
  • Oftalmologia
  • Traumatologia i Ortopèdia
  • Salut Internacional
  • Salut Mental Infantil Juvenil (psicologia clínica / psiquiatria)
pediatria-salutimes-terrassa-salud-cst-mutua
estetoscopio

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, podeu demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

 • Centres d’atenció primària on es realitzen activitats preventives i de salut comunitària, pròpies de l’edat pediàtrica, així com assistència a situacions de salut no demorables.
 • Hospital de Terrassa
  Servei d’Urgències de Pediatria, atenent urgències fins als 18 anys
 • Sala d’hospitalització, per a lactants, nens, adolescents i joves fins a 18 anys
 • Cirurgia pediàtrica
 • Hospital de Dia
 • Consultes externes d’especialitats
 • Àrea MaternoInfantil, que agrupa la Unitat de Neonatologia i Obstetrícia
 • Àrea d’Hospitalització:
  • La Unitat de Neonatologia. Disposa de 2 llits de cures intensives i 12 de cures intermèdies, i material de monitorització, que permet el tractament de les patologies pròpies de l’edat. Així com accés al banc de llet materna.
  • Tres habitacions per ingrés conjunt mare/fill (per tal de completar tractament antibiòtic, alimentació amb el prematur, fototeràpia. I preparació a l’alta).
 • Maternitat, disposa de:
  • 16 habitacions individuals que permet estància contínua amb la mare i on es realitzen totes les cures del nadó sà, visites, proves, tècniques.
 • Àrea Ambulatòria, disposa de:
  • Consulta externa per control i seguiment de patologies neonatals
  • Consulta de seguiment ràpid: alta precoç maternitat, controls de pes, icterícies…

Dr. Martinez Mejias, Abel

Dr. Araujo Salinas, Paloma

como-ayudar-a-nuestros-hijos-a-comunicarse-salutimes-

Com ajudar els nostres fills a comunicar-se

El desenvolupament del llenguatge està lligat profundament a factors ambientals i externs: família, escola i experiències personals que aporten…

dislalia-y-como-afecta-al-desarrollo-del-habla-salutimes

Dislàlia i com afecta el desenvolupament de la parla

La dislàlia, o trastorn de l'articulació, és la dificultat que tenen alguns nens per reproduir la correcta articulació dels fonemes, de forma…

disfonia-salutimes-cst-terrassa-garganta-laringe

Disfonia, més freqüent del que sembla

La disfonia és una alteració de la veu d'origen orgànic o funcional de la laringe i les cordes vocals que afecta el timbre, fent que la parla sigui…