ESPECIALITAT MÈDICA

Medicina interna

El Servei de Medicina Interna de Salut i Més ofereix una atenció holística, integral, centrada en el pacient i el seu entorn, de qualitat, basada en l’evidència científica i de cost-eficient sostenible. És l’eix vertebrador de l’assistència mèdica als pacients adults i d’edat avançada que presenten malalties agudes, descompensació de malalties cròniques o que requereixen un abordatge diagnòstic/terapèutic complex o amb processos que afecten múltiples òrgans i sistemes.

El Servei de Medicina Interna de Salut i Més estableix vies de relació amb altres serveis, unitats, dispositius assistencials i equips d’atenció primària per tal de garantir la continuïtat mèdica més adequada per als nostres pacients. D’aquesta manera optimitzem el grau d’assistència i procurem evitar duplicitats.

A Salut i Més disposem d’un equip de professionals amb habilitats en el desenvolupament de l’especialitat, i així aconseguim un alt grau d’expertesa en àrees de coneixement específiques, com ara:

 • La diabetis.
 • Els lípids.
 • El risc cardiovascular.
 • La malaltia tromboembòlica venosa.
 • Malalties autoimmunes.
 • Les malalties infeccioses, i d’altres.

Els nostres professionals s’impliquen molt en adquirir formació continuada i en la docència,  en els aspectes ètics de la professió i, sobretot, oferim sempre un alt grau de responsabilitat vers els nostres pacients.

medicina-interna-terrassa-cst-salutimes-metge-1
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Activitats en l’hospitalització convencional
  • Planta convencional d’aguts
  • Unitat de geriàtrica d’aguts
  • Unitat Hospitalització Penitenciària
  • Equip de suport als pacients en serveis quirúrgics
  • Suport a pacients complexos d’especialitats mèdiques
  • Malalts ubicats a urgències pendents d’ingrés
  • Atenció continuada a les plantes d’hospitalització
 • Activitat ambulatòria
  • Unitat de diagnòstic ràpid (UDR)
  • Hospital de dia de Pacient Crònic Complex (PCC)
  • Hospital de dia general
  • Consultes externes: especialitzades i genèriques
 • Atenció en àrees d’especialització
  • Unitat de malalties infeccioses (UMI)
   • Consulta de tuberculosi
   • Consulta de malalties de transmissió sexual
   • Consulta de malalties tropicals i medicina del viatger
   • Consulta HIV
   • Unitat COVID
  • Àrea de malalties cardiovasculars
   • Unitat de risc cardiovascular:
    • Consulta de dislipèmia
    • Consulta de diabetis
   • Unitat d’Ictus
    • Consulta d’alta resolució AIT
   • Unitat d’Insuficiència cardíaca
  • Àrea de malaltia tromboembòlica venosa
  • Àrea de malalties sistèmiques
   • Consulta d’osteoporosi
 • Participació en Unitats Funcionals
  • Unitat d’Hepatologia
  • Unitat de continuïtat assistencial
  • Unitat d’insuficiència cardíaca

Dr. Enric Garcia Restoy

Nothing found.