ESPECIALITAT MÈDICA

Unitat del Dolor

És la unitat de Salut i Més especialitzada en diagnòstic i gestió del dolor, on metges amb coneixements específics i experiència estudien i valoren, en una àmplia dimensió, els problemes del dolor complex crònic (de més de tres mesos de durada), i proposen l’estratègia a seguir en cada cas (farmacològica, tècniques específiques, derivació a RHB, derivació a suport psicològic). També el servei d’infermeria especialitzada dona suport al seguiment del pacient. Una altra funció és donar suport a la Unitat de Dolor Agut.

Els tipus de dolor que es tracten són:

 • Dolor crònic primari: inclou dolor d’etiologia desconeguda, com el dolor lumbar no musculoesquelètic.
 • Dolor posttraumàtic i postquirúrgic.
 • Dolor neuropàtic.
 • Dolor orofacial i mal de cap crònic.
 • Dolor visceral.
 • Dolor musculoesquelètic.
 • Dolor oncològic.

Quins pacients poden ser visitats?

Pacient que pateix dolor crònic complex que no ha pogut ser alleujat amb els tractaments habituals, quan el tractament del pacient comporta dificultat de maneig per dolor intens, per altes dosis de fàrmacs o siguin candidats a tècniques específiques.

dolor-cronico-unidad-terrassa-salutimes-cst
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i Especialitats

Activitat Assistencial

 • Activitat mèdica.
 • Activitat d’infermeria.

Tractaments del dolor

 • Farmacològic: opioides, antidepressius, anticonvulsivants, tòpics.

Tècniques Específiques

 • Bloqueig epidural (lumbar, toràcic, cervical).
 • Bloqueig facetar (lumbar, toràcic, cervical).
 • Bloqueig foraminal (lumbar, toràcic, cervical).
 • Bloqueig caudal.
 • Bloqueig paravertebral.
 • Infiltració muscular (trapezi, quadrat lumbar, piriforme…).
 • Bloqueig nervis perifèrics.
 • Bloqueig articulacions (maluc, genoll, espatlla…).
 • Radiofreqüència (RF) convencional (facetar), o polsada (foraminal GRD, nervis perifèrics).
 • Adhesiòlisi fibrosi epidural + RF GRD.
 • Pegats de capsaïcina.
 • Instil·lació anestèsia local nervi esfenopalatí.
 • TENS.
 • Bloqueig neurolític arrels sacres.

Dra. Carmen Martin Pardo

Nothing found.