Signes d’alerta en logopèdia

El desenvolupament del llenguatge és una fita clau en el creixement d’un nen i és important estar atents a possibles dificultats que puguin sorgir en aquest procés. En aquest article, explorarem una sèrie de senyals d’alerta que poden indicar la necessitat de cercar l’ajuda d’un logopeda.

caleb woods ecRuhwPIW7c unsplash by Kellenfol Ad.Als 6 mesos

  • No somriu davant les cares o veus familiars

  • No respon o no s’orienta cap als sons o la veu humana

Als 12 mesos

  • No balbuceja ni emet sons variats

  • No produeix sons amb intenció comunicativa

  • Dirigeix poc la mirada cap a les persones

  • No té interès en jocs d’interacció

  • No mostra anticipació quan vas a agafar-lo a coll

Als 18 mesos

  • No assenyala per demanar alguna cosa

  • No reconeix 3 objectes familiars

  • No respon a accions bàsiques (per exemple: vine, dona’m…)

  • Absència de gestos socials (per exemple: dir “hola” amb la mà)

  • Segueix establint molt poc contacte ocular

  • No respon al seu nom

  • No assenyala per ensenyar-nos objectes

  • No mira cap a on li assenyala l’adult

  • No imita gestos ni moviments

Als 24 mesos

  • No comprèn ordres senzilles (per exemple: dona’m la nina)

  • No comprèn 10 paraules (sense l’ajuda de gestos ni suport visual)

  • S’expressa utilitzant 4-5 sons consonàntics (p-b-m-n)

  • No assenyala per compartir algun interès amb l’adult

  • Absència de paraules o lèxic expressiu reduït

  • Falta d’interès en la interacció i relació amb altres nens o adults

Als 30 mesos

  • Segueix sense comprendre instruccions senzilles

  • No emet combinacions de 2 paraules (mama vine, papa mira…)

  • Emet menys de 50 paraules

  • Resulta molt difícil comprendre’l

  • Presencia de ecolàlies (repeticions)

  • No pregunta mitjançant variacions tonals

Et pot interessar:  Què és l'atàxia, quina és la causa i com es pot tractar

pexels mikhail nilov 8654233 by Kellenfol Ad.Als 3 anys

  • Parla inintel·ligible en un 50% de les seves produccions

  • Escassa producció de frases de 3 elements

  • Absència d’adjectius i pronoms

  • Absència partícules interrogatives

  • Limitada habilitat per parlar de temps futurs o passat immediat

  • Errors en la comprensió de preguntes i en instruccions on hi ha dos objectes

  • Frustració en situacions comunicatives

  • Presenta estancament o regressió en el llenguatge

Als 4 anys

  • Intel·ligibilitat afectada

  • Utilitza únicament oracions de tres paraules o menys

  • No respon a preguntes socials

  • No té llenguatge narratiu

  • Lèxic limitat

Als 5 anys

  • Freqüentment produeix oracions gramaticalment incorrectes

  • Limitacions en comprensió i evocació

  • Escassa atenció en contes o històries llargues

  • Dificultats per recuperar paraules a la hora de narrar

  • És agressiu o respon amb comportaments agressius

Els signes d’alerta inclouen la manca de resposta als sons, l’absència de balboteig, el retard en el desenvolupament del llenguatge, la dificultat per pronunciar paraules, problemes de comprensió, dificultats a l’articulació, entre d’altres.

És important destacar que aquests signes no sempre indiquen un trastorn del llenguatge, però sí que són un senyal que s’ha de fer una avaluació per part d’un professional en logopèdia. Aquesta avaluació permetrà determinar si hi ha alguna dificultat i proporcionar el suport necessari.

La logopèdia té un paper fonamental en el diagnòstic i el tractament dels trastorns del llenguatge, permetent als nens adquirir habilitats comunicatives adequades i desenvolupar-se de manera òptima en el seu entorn social i educatiu.

En resum, estar atents als signes d’alerta en el desenvolupament del llenguatge i de la comunicació pot marcar la diferència en el futur dels nens. La logopèdia ofereix les eines necessàries per abordar aquestes dificultats i brindar-los el suport necessari per al seu creixement i desenvolupament integral.

Et pot interessar:  Com afecta la salut la menopausa precoç