vascular-angiologia-cirugia-salutimes-terrassa

Hematologia i Hemoteràpia

ESPECIALITAT MÈDICA

Hematologia

L’Hematologia és l’especialitat que comprèn quatre àrees ben diferenciades:

 • Clínica: On es tracten hemopaties malignes i benignes.
 • Hemostàsia i trombosi: Per a patologies relacionades amb problemes de coagulació i control i seguiment de la teràpia anticoagulant oral.
 • Banc de sang: utilització correcta d’hemoderivats establint protocols clínics, hemovigilància, programa d’estalvi de sang i formació continuada entre els professionals sanitaris.
 • Diagnòstic de laboratori: es fa des de la revisió de l’hemograma fins a la realització de proves diagnòstiques com són l’aspirat i la biòpsia medul·lars..

hematologia-salutimes-terrassa-cst-medicos-doctor-health
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i Especialitats

 • Visites a consultes externes
 • Pautes de tractaments a l’Hospital de dia general i d’Oncologia
 • Realització d’aspirats i biòpsies medul·lars
 • Diagnòstic mitjançant revisió de frotis de sang perifèrica i d’aspirats medul·lars
 • Administració de teràpia intratecal
 • Gestió del dipòsit de sang
 • Interconsultes de pacients ingressats
 • Consulta específica d’estalvi de sang per a cirurgia programada

Dra. Carolina Cuéllar García

Nothing found.


angio cardio vascular cirugia salutimes terrassa cst 1 by Kellenfol Ad.

Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

ESPECIALITAT MÈDICA

Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

La cirurgia vascular és una disciplina mèdic-quirúrgica dedicada a la profilaxi (protegir i preservar), diagnòstic i tractament de patologies vasculars: arterials, venoses i limfàtiques. S’ocupa del tractament dels problemes de tots els gots de l’organisme, excepte dels intracranials (localitzats al cap) i dels propis del cor.

Eco Doppler, que és?

L’eco Doppler és una exploració que permet estudiar els vasos sanguinis (artèries i venes) i que no utilitza radiació ionitzant com els raigs X, i per això no té efecte nociu en l’organisme. L’estudi és indolor i per fer-ho s’aplica un gel sobre la superfície de la pell, a la regió que es vol explorar. Un cop finalitzat l’estudi, el pacient pot continuar amb les activitats normals, immediatament.

L’eco Doppler venós se sol·licita freqüentment per avaluar les venes dels membres inferiors (tota la cama), però també per avaluar les venes en els membres superiors. Té la capacitat de detectar alteracions del flux de sang i és de gran utilitat per a diagnosticar diferents malalties. En especial, permet confirmar la sospita de trombes (coàguls de sang) i d’insuficiència venosa (estudi de varius).

L’eco Doppler de Troncs supraaòrtics (TSA) permet estudiar les artèries que irriguen el cervell i així diagnosticar si hi ha obstruccions o alteracions en el flux cerebral que puguin condicionar una embòlia cerebral o ICTUS.

Esclerosi terapèutica, que és?

L’Esclerosi terapèutica és una tècnica molt eficaç per al tractament de varius. Consisteix en la injecció d’una substància esclerosant dins una vena varicosa que es converteix en un cordó fibrós que és reabsorbit pel mateix cos.

En casos de venes de més calibre es pot realitzar esclerosi amb escuma, aconseguint així una major densitat del líquid utilitzat per a l’esclerosi sense incrementar-ne la concentració, això permet un millor tractament amb menys riscos.

És un tractament que es du a terme a la consulta, de forma ambulatòria i sense ingrés, pràcticament indolor i que permet tornar a l’activitat diària de manera immediata.

eco doppler salutimes by Kellenfol Ad.
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, podeu demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Planta d’hospitalització amb pacients vasculars pluripatològics i d’alta complexitat. Interconsultes de pacients d’altres serveis hospitalaris per patologia Vascular intercurrent
 • CCEE: visites per patologia mèdica/quirúrgica arterial, venosa, hemodiàlisi, limfàtica, peu diabètic, que se sol·licita des d’Atenció Primària o altres especialitats hospitalàries, inclòs el Doppler arterial per la realització d’índex turmell-braç (ITB).
 • Laboratori Vascular (Eco-Doppler), tant per patologia arterial obliterant com aneurismàtica (troncs supraaòrtics, extremitats i abdominal), mapatge ecogràfic per accés vascular per hemodiàlisi, com per patologia venosa (insuficiència o trombòtica). Paral·lelament, trombosi ecoguiada de pseudoaneurismes amb injecció de trombina, i punció-drenatge ecoguiat
 • Intervencions quirúrgiques
  • Intervencions obertes o endovasculars per tota la patologia obliterant o aneurismàtica des de les artèries ilíaques als troncs distals de les extremitats inferiors, i de les extremitats superiors.
  • Confecció de tots els accessos vasculars per hemodiàlisi de tota la zona de Terrassa (CST i Mútua), tant a extremitats superiors, extremitats inferiors, com prepectorals.
  • Tota la cirurgia que implica el peu diabètic (addicional a la revascularització), pel que fa a drenatges, osteotomies i amputacions de tota mena.

Dr. Lorenzo Ramon Álvarez Rodríguez

Nothing found.


pediatria-salutmes-terrassa-salud-cst-mutua

Pediatria i Cirurgia Pediàtrica

ESPECIALITAT MÈDICA

Pediatria i Cirurgia Pediàtrica

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia l’infant i les seves malalties, basada en un enfocament biopsicosocial de la salut.

Cronològicament, la Pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència, i en distingeix diverses etapes: neonatologia, lactant, preescolar, escolar i adolescència.

El Servei de Pediatria de Salut i Més està preparat per a l’atenció de situacions de salut tant agudes com cròniques i adapta els seus circuits i ubicacions a les necessitats dels pacients i les seves famílies.

Té un ampli ventall d’especialitats mèdiques i quirúrgiques i dona servei a tota la població de referència amb una àmplia oferta assistencial, que en la majoria de processos arriba fins a l’edat de divuit anys.

En l’entorn hospitalari, el Servei de Pediatria aplica un programa d’humanització per tal de millorar l’estada dels nens i les nenes ingressats a les plantes, els sotmesos a intervencions quirúrgiques i també als atesos a les Urgències Pediàtriques.

D’aquest programa destaquen aspectes com l’acompanyament familiar en tot moment i l’ús d’habitacions individuals, espais i activitats lúdiques i culturals durant l’ingrés, tècniques de disminució de l’estrès en cas de procediments invasius i preparació per a la cirurgia, altes precoces i disminució del temps d’ingrés.

Per poder oferir un contínuum assistencial adequat, els professionals del Servei de Pediatria disposen d’un sistema de coordinació de la xarxa que forma els diferents centres i dispositius d’atenció.

Cartera d’especialitats

 • Cardiologia pediàtrica.
 • Endocrinologia i nutrició infantil.
 • Gastroenterologia pediàtrica.
 • Hematologia pediàtrica.
 • Nefrologia pediàtrica.
 • Neuropediatria.
 • Pneumologia.
 • Pediàtrica.
 • Pediatria i activitat física.
 • Pediatria Social.
 • Pediatria Mediambiental.
 • Patologia Infecciosa Pediàtrica.
 • Atenció al pacient pediàtric crònic complex.
 • Cirurgia pediàtrica.
 • Pediatria General.
 • Altres:
  • Atenció Primària
  • Cures Pal·liatives
  • Al·lergologia infantil
  • ORL
  • Dermatologia
  • Oftalmologia
  • Traumatologia i Ortopèdia
  • Salut Internacional
  • Salut Mental Infantil Juvenil (psicologia clínica / psiquiatria)

pediatria-salutimes-terrassa-salud-cst-mutua
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

 • Centres d’atenció primària on es duguin a terme activitats preventives i de salut comunitària, pròpies de l’edat pediàtrica, i també assistència a situacions de salut no demorables.
 • Hospital de Terrassa.
  Servei d’Urgències de Pediatria, atenent urgències fins als divuit anys.
 • Sala d’hospitalització, per a lactants, nens, adolescents i joves fins a divuit anys.
 • Cirurgia pediàtrica.
 • Hospital de Dia.
 • Consultes externes d’especialitats.
 • Àrea Maternoinfantil, que agrupa la Unitat de Neonatologia i Obstetrícia.
 • Àrea d’Hospitalització:
  • La Unitat de Neonatologia. Disposa de dos llits de cures intensives i dotze de cures intermèdies, i material de monitoratge, que permet el tractament de les patologies pròpies de l’edat, així com accés al banc de llet materna.
  • Tres habitacions per ingrés conjunt mare/fill (per tal de completar tractament antibiòtic, alimentació amb el prematur, fototeràpia. I preparació a l’alta).
 • Maternitat, disposa de:
  • Setze habitacions individuals que permeten estada contínua amb la mare i on es duen a terme totes les cures del nadó sa, visites, proves, tècniques.
 • Àrea Ambulatòria, disposa de:
  • Consulta externa per a control i seguiment de patologies neonatals
  • Consulta de seguiment ràpid: alta precoç maternitat, controls de pes, icterícies.

Dra. Paloma Araujo Salinas

Nothing found.


cirugia-general-digestiva-cst-terrassa-salutimes-salud

Cirurgia General i Digestiva

ESPECIALITAT MÈDICA

Cirurgia General i Digestiva

La Cirurgia General i Digestiva és l’especialitat que estudia i tracta totes les patologies de l’aparell digestiu que requereixen una intervenció quirúrgica. Inclou la cirurgia del còlon, del recte i de l’anus, la relativa a melsa, fetge, pàncrees i via biliar, de les freqüents hèrnies de la paret abdominal, i també la de la glàndula tiroide, paratiroide i suprarenal.

Els nostres especialistes en cirurgia de Salut i Més, tenen una àmplia experiència adquirida a centres hospitalaris de prestigi i en el tractament quirúrgic de cadascuna d’aquestes malalties.

A la gran qualitat de l’equip medicoquirúrgic s’uneix l’última tecnologia, amb quiròfans específics per a tècniques laparoscòpiques i un abordatge transversal amb altres especialitats mèdiques de la patologia del pacient.

A Salut i Més CST creiem fidelment en el valor de l’especialització, l’experiència dels nostres professionals i en la formació contínua de l’equip mèdic per estar sempre a l’avantguarda i oferir els millors resultats en tècniques quirúrgiques específiques.

cirugia-terrassa-especialistas-salud-cst-mutua-salutimes
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Tractaments

 • Cirurgia endoscòpica hèrnies paret abdominal
 • Cirurgia laparoscòpica avançada
 • Cirurgia del reflux gastroesofàgic
 • Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica
 • Cirurgia diverticulitis de còlon
 • Cirurgia del càncer colorectal
 • Cirurgia endoscòpica transanal
 • Cirurgia proctològica (hemorroides, fístula i fissura)
 • Programa cribratge i seguiment de Papillomavirus HPV anal
 • Cirurgia sòl pelvià, rectocel i prolapse
 • Cirurgia tiroide i paratiroide
 • Cirurgia de la glàndula suprarenal
 • Cirurgia de la melsa

Dra. Dolors Güell Puigcercós

Nothing found.


analisis-clinico-salutimes-terrassa-salud-lab-1.

Anàlisis Clíniques CatLab

ESPECIALITAT MÈDICA

Anàlisis Clíniques CatLab

El Servei d’Anàlisis clíniques del Consorci Sanitari de Terrassa es gestiona des de CatLab (Centre d’Analítiques Terrassa). Aquest laboratori té la seva seu central a Viladecavalls des d’on unifica els respectius serveis de Salut i Més CST i Mútua de Terrassa, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i incrementar la capacitat tècnica.

Catlab du a terme actualment nou milions de determinacions(?) anuals, fet que el situa com un dels més grans de l’Estat pel que fa a volum de mostres i garanteix un alt nivell de qualitat avalat per l’acreditació amb la norma UNE-ES ISO 15189. Disposa d’àrees especialitzades en: Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Aquest model de laboratori centralitzat es combina amb l’existència d’un laboratori hospitalari perifèric a cadascun dels hospitals que garanteix l’operativitat i el tractament de determinades mostres. L’analítica urgent i aquelles que per les seves característiques necessiten una resposta preferent es duen a terme al laboratori ubicat a l’hospital. Per això l’activitat de la Microbiologia clínica es tracta a cada centre; cosa que permet facilitar tasques relacionades amb rutines assistencials bàsiques del tipus de les alertes microbiològiques de la infecció nosocomial.

laboratorio clinico terrassa salutimes salud cst 1 uai by Kellenfol Ad.
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis

 • Àmplia cartera d’anàlisis.
 • Emissió de dictàmens amb els resultats validats, interpretats, complementant la informació produïda, i garantint la qualitat integral del procés analític.
 • Consultoria sobre valor semiològic i interpretació de les proves analítiques.
 • Provisió d’informació sobre els requisits del pacient, espècimens i mostres necessàries per assegurar la validesa dels resultats.
 • Avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat de la seva pròpia activitat.
 • Establiment, actualització i millora contínua de la gestió de la qualitat.
 • Acreditació per la norma UNE-EN ISO 15189.

Nothing found.


acupuntura-salutimes-terrassa-cst

Acupuntura

ESPECIALITAT MÈDICA

Acupuntura

L’acupuntura consisteix en la inserció d’agulles molt fines a la pell en punts estratègics del cos. L’acupuntura, un component clau de la medicina xinesa tradicional, s’utilitza sovint per tractar el dolor. Es fa servir cada vegada més sovint per millorar el benestar general; per exemple, per tractar l’estrès.

La medicina xinesa tradicional defineix l’acupuntura com una tècnica per equilibrar el flux d’energia o força vital, coneguda com a chi o qi, que es creu que flueix a través de canals (meridians) del cos. En introduir agulles en punts específics d’aquests meridians, els acupuntors consideren que el flux d’energia es reequilibra.

L’acupuntura fa participar el cos en la curació i provoca un estímul que produeix una resposta adequada. S’ha demostrat que l’acupuntura genera molt bons resultats a curt termini. És una tècnica amb molts anys d’experiència que ajuda el cos a restablir l’estat d’equilibri natural.

L’acupuntura entesa com a part integrada d’una medicina amb diagnòstics i tractaments propis, ajuda en tots els processos en els quals no solament es busca una millora simptomàtica sinó també allò que els ha causat.

Què podem tractar amb l’acupuntura?

 • Malalties reumàtiques, artrosi, artritis…
 • Estats dolorosos d’esquena, coll i nuca, lumbàlgies, cistàlgies.
 • Tractament del dolor en general.
 • Vertigen, migranya, cefalea.
 • Insomni, trastorns depressius.
 • Estat d’angoixa, estrès…
 • Al·lèrgies, asma, bronquitis, rinitis, èczemes…
 • Infeccions de repetició en nens i adults.
 • Excés de pes.
 • Problemes circulatoris, varices, cames cansades…
 • Trastorns digestius, restrenyiment…

acupuntura-cst-terrassa-salutimes-salud-1.
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Tractaments integratius

 • Acupuntura i teràpies reflexes
 • Teràpies humorals
 • Electroteràpia
 • Electrohipertèrmia (mètode TEC)
 • Massatge terapèutic

Dr. Carles Rodríguez de Villalba

Nothing found.


aparato-digestivo-cst-salutimes-terrassa-1

Aparell digestiu / Endoscòpia

ESPECIALITAT MÈDICA

Aparell digestiu / endoscòpia

El servei de Digestologia té com a finalitat el diagnòstic i el tractament de les malalties del tracte esofagogastroduodenal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant en l’àmbit ambulatori (consulta externa i Hospital de Dia) com en l’hospitalització.

Una part molt important en el servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El servei disposa de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.

3d-digestivo-humano-salutimes-terrassa-salud-cst-1
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i Especialitats

 • Consulta Externa/ Hospital de Dia / Hospitalització.
 • Gastroscòpia diagnòstica/terapèutica.
 • Colonoscòpia diagnòstica/terapèutica.
 • Colangiografia pancreatografia retrògrada endoscòpica.
 • Càpsula endoscòpica.
 • Manometria esofàgica/anorectal/ biofeedback.
 • PHmetria esofàgica de 24 hores.
 • Test alè d’hidrogen per estudi d’intolerància a la lactosa, fructosa, sorbitol, i sobre creixement bacterià (lactulosa).
 • Test d’urea C13 per Helicobàcter Pylori, Fibroscan.

Dr. Jordi Ortiz Seuma

Nothing found.


unidad-del-dolor-salutimes-terrassa-1

Unitat del Dolor

ESPECIALITAT MÈDICA

Unitat del Dolor

És la unitat de Salut i Més especialitzada en diagnòstic i gestió del dolor, on metges amb coneixements específics i experiència estudien i valoren, en una àmplia dimensió, els problemes del dolor complex crònic (de més de tres mesos de durada), i proposen l’estratègia a seguir en cada cas (farmacològica, tècniques específiques, derivació a RHB, derivació a suport psicològic). També el servei d’infermeria especialitzada dona suport al seguiment del pacient. Una altra funció és donar suport a la Unitat de Dolor Agut.

Els tipus de dolor que es tracten són:

 • Dolor crònic primari: inclou dolor d’etiologia desconeguda, com el dolor lumbar no musculoesquelètic.
 • Dolor posttraumàtic i postquirúrgic.
 • Dolor neuropàtic.
 • Dolor orofacial i mal de cap crònic.
 • Dolor visceral.
 • Dolor musculoesquelètic.
 • Dolor oncològic.

Quins pacients poden ser visitats?

Pacient que pateix dolor crònic complex que no ha pogut ser alleujat amb els tractaments habituals, quan el tractament del pacient comporta dificultat de maneig per dolor intens, per altes dosis de fàrmacs o siguin candidats a tècniques específiques.

dolor-cronico-unidad-terrassa-salutimes-cst
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i Especialitats

Activitat Assistencial

 • Activitat mèdica.
 • Activitat d’infermeria.

Tractaments del dolor

 • Farmacològic: opioides, antidepressius, anticonvulsivants, tòpics.

Tècniques Específiques

 • Bloqueig epidural (lumbar, toràcic, cervical).
 • Bloqueig facetar (lumbar, toràcic, cervical).
 • Bloqueig foraminal (lumbar, toràcic, cervical).
 • Bloqueig caudal.
 • Bloqueig paravertebral.
 • Infiltració muscular (trapezi, quadrat lumbar, piriforme…).
 • Bloqueig nervis perifèrics.
 • Bloqueig articulacions (maluc, genoll, espatlla…).
 • Radiofreqüència (RF) convencional (facetar), o polsada (foraminal GRD, nervis perifèrics).
 • Adhesiòlisi fibrosi epidural + RF GRD.
 • Pegats de capsaïcina.
 • Instil·lació anestèsia local nervi esfenopalatí.
 • TENS.
 • Bloqueig neurolític arrels sacres.

Dra. Carmen Martin Pardo

Nothing found.


biopsia-citologia-anatomico-salutimes-terrassa-salud-mutua-1

Anatomia Patològica

ESPECIALITAT MÈDICA

Anatomia Patològica

A Salut i Més disposem del servei d’Anatomia Patològica, la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi de les causes, el desenvolupament i les conseqüències de les malalties, mitjançant l’ús de tècniques morfològiques.

L’objectiu últim del Servei d’Anatomia Patològica és el diagnòstic de les biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies que es generen en l’activitat clínica, tant a l’hospital com a la resta de dispositius assistencials.

L’estudi de les mostres biològiques s’efectua mitjançant diversos recursos tècnics i que inclouen la microscòpia òptica, la histoquímica convencional, la immunohistoquímica i diverses tècniques de patologia molecular.

El servei pertany a l’àrea de Serveis de Suport Clínic amb finalitat fonamentalment diagnòstica. La missió, en definitiva, és l’obtenció d’un diagnòstic, a partir de les mostres biològiques obtingudes i que es resumeix en un informe anatomopatològic de conclusions.

citologia analisis salutimes cst patologico 1 uai by Kellenfol Ad.
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Serveis i especialitats

 • Biòpsies i peces quirúrgiques
 • Citologia exfoliativa ginecològica i no ginecològica (vessaments, bronco-aspirats, líquids…)
 • Punció aspiració (PAAF) de tumoracions palpables i profundes.
 • Biòpsies intraoperatòries
 • Necròpsies clíniques d’adults, pediàtriques i perinatals
 • Tècniques diagnòstiques:
  • Patologia molecular
  • Histoquímica
  • Immunohistoquímica

Dr. Roig Quills Ignasi

Nothing found.


dislalia-y-como-afecta-al-desarrollo-del-habla-salutimes

Logopèdia

ESPECIALITAT MÈDICA

Logopèdia

El logopeda s’ocupa de l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el tractament i el pronòstic dels trastorns de la comunicació humana.

Comprèn la parla, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita), l’audició, la veu i les seves alteracions:

 • Trastorns de desenvolupament
 • Trastorns adquirits
 • Trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació.

També s’encarrega de les funcions orofacials no verbals del sistema estomatognàtic, que són la respiració, la succió, la deglució i la masticació.

Àmbits d’actuació i alteracions

 • Atenció.
 • Memòria.
 • Concentració.
 • Seqüenciació.
 • Resolució de problemes.
 • Teoria de la ment.
 • Funcions executives.
 • Fonètica.
 • Fonologia.
 • Morfo-sintaxi.
 • Semàntica.
 • Pragmàtica (ús del llenguatge i aspectes socials de la comunicació).
 • Retard del llenguatge.
 • Disfàsia.
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL).
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge.
 • TDAH.
 • Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, discalcúlia, disortografia, apràxia, agnòsia i afàsia, entre d’altres).
 • Alteracions de la comunicació social.
 • Elements no verbals i comunicació prelingüística (proxèmica, contacte ocular, gestualitat, entonació, atenció conjunta, intencionalitat, senyalització de la comunicació).

 • Discurs de la producció de so.
 • Articulació.
 • Retard de la parla.
 • Mutisme selectiu.
 • Apràxia de la parla.
 • Dislàlia
 • Afàsia.
 • Disàrtria.
 • Anàrtria.
 • Disglòssia.
 • Trastorns de la fluïdesa de la parla (hiperfluïdesa, disfèmia).
 • Comunicació paralingüística.

 • Fonació de qualitat
 • Rang vocal
 • Volum
 • Respiració
 • Trastorns de la ressonància
 • Laringectomies
 • Disfèmia
 • Taquifèmia
 • Bradifèmia
 • Disprosòdia
 • Disfonies i afonies
 • Nòduls
 • Pòlips
 • Edemes
 • Lesions de contacte
 • Paràlisi de les cordes vocals
 • Dificultats de llenguatge, parla i veu per pèrdua auditiva de transmissió, neurosensorial i mixta
 • Hipoacúsia
 • Cofosi
 • Presbiacúsia
 • Implants coclears
 • Altres síndromes

 • Discapacitat intel·lectual
 • Paràlisi cerebral
 • Traumatismes cranials
 • Ictus (AVC)
 • Síndrome de Down
 • Autisme
 • Deteriorament de la comunicació
 • Demències (Alzheimer, Parkinson…)
 • Altres síndromes

 • Disfuncions oro facials (sistema estomatognàtic)
 • Mals hàbits orals
 • Trastorns de la dinàmica (respiració, succió, deglució i masticació)
 • Trastorns sensorials motors orals
 • Alimentació en prematurs
 • Trastorn d’alimentació selectiva
 • Deglució disfuncional
 • Disfàgia
 • Disglòssia
 • Disfuncions respiratòries: respirador oral, ronc, asma i SAOS
 • Alteracions del fre lingual
 • Fissura labiopalatina
 • Lesions temporomandibulars
 • Odontologia i ortodòncia (mossegada oberta, creuada, perfil facial…)
 • Cirurgia ortognàtica
 • Traumatismes crani-facials
 • Paràlisis facials (asimetria, hipertonia…)
 • Estètica facial (arrugues, asimetries facials…)
 • Pacients amb cremades (cap i coll)
 • Cirurgia bariàtrica (flaccidesa, hipotonia…)

logopedia-salutimes-salud-terrassa-cst-1
estetoscopio by Kellenfol Ad.

Necessites orientació mèdica?

Si necessites orientació mèdica, pots demanar cita amb els nostres especialistes.

demanar cita

Tècniques/Teràpies:

 • Massatges
 • Pràxies
 • Estimulació sensorial i tèrmica
 • Embenat neuromuscular i Cross Tape
 • Electroestimulació
 • Tècniques posturals i deglutòries
 • Altres tècniques miofuncionals intraorals i extraorals

*Col·laboració d’altres professionals: psicologia, pediatria, teràpia ocupacional, fisioteràpia, osteopatia, otorrinolaringologia, odontologia i neurologia entre d’altres.

Clara Sánchez Rubio

Nothing found.