vascular-angiologia-cirugia-salutimes-terrassa

Hematologia i Hemoteràpia

ESPECIALITAT MÈDICA

Hematologia

L’Hematologia és una especialitat complexa que comprèn quatre àrees ben diferenciades:

 • Clínica: es tracten hemopaties malignes i benignes
 • Hemostàsia i trombosi: patologies relacionades amb problemes de coagulació i control i seguiment de la teràpia anticoagulant oral.
 • Banc de sang: utilització correcta d’hemoderivats establint protocols clínics, hemovigilància, programa d’estalvi de sang i formació continuada entre els professionals sanitaris.
 • Diagnòstic de laboratori: es fa des de la revisió de l’hemograma fins a la realització de proves diagnòstiques com són l’aspirat i biòpsia medul·lars.

hematologia-salutimes-terrassa-cst-medicos-doctor-health

Serveis i Especialitats

 • Visites a Consultes externes
 • Pautes de tractaments a l’Hospital de dia general i d’Oncologia
 • Realització d’aspirats i biòpsies medul·lars
 • Diagnòstic mitjançant revisió de frotis de sang perifèrica i d’aspirats medul·lars
 • Administració de teràpia intratecal
 • Gestió del dipòsit de sang
 • Interconsultes de pacients ingressats
 • Consulta específica d’estalvi de sang per a Cirurgia programada

Dra. Carolina Cuéllar

No s'ha trobat res


Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

ESPECIALITAT MÈDICA

Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

La cirurgia vascular és una disciplina mèdic quirúrgica dedicada a la profilaxi, diagnòstic i tractament de patologies vasculars: arterials, venoses i limfàtiques. S’ocupa del tractament de tots els problemes de tots els gots de l’organisme, excepte dels intracranials i dels propis del cor.

Eco Doppler

L’eco Doppler és una exploració que permet estudiar els vasos sanguinis (artèries i venes) i que no utilitza radiació ionitzant com els raigs X, per la qual cosa no té efecte nociu en l’organisme. L’estudi és indolor i per fer-ho s’aplica un gel sobre la superfície de la pell, a la regió que es vol explorar. Un cop finalitzat l’estudi, el pacient pot continuar amb les activitats normals, immediatament.

L’eco Doppler venós se sol·licita amb més freqüència per avaluar les venes dels membres inferiors (tota la cama), però també es poden avaluar les venes en els membres superiors. En posar en evidència alteracions al flux de sang ajuda a diagnosticar diferents malalties. En especial, permet confirmar la sospita de trombes (coàguls de sang) i d’insuficiència venosa (estudi de varius).

L’eco Doppler de Troncs supra aòrtics (TSA) permet estudiar les artèries que irriguen el cervell i així diagnosticar si hi ha obstruccions o alteracions en el flux cerebral que puguin condicionar una embòlia cerebral o ICTUS.

Esclerosi terapèutica

És una tècnica molt eficaç per al tractament de varius. Consisteix en la injecció d’una substància esclerosant dins una vena varicosa que es converteix en un cordó fibrós que és reabsorbit pel mateix cos.
En casos de venes de més calibre es pot realitzar esclerosi amb escuma, aconseguint així una major densitat del líquid utilitzat per a l’esclerosi sense incrementar-ne la concentració, això permet un millor tractament amb menys riscos.
És un tractament que es du a terme a la consulta, de forma ambulatòria i sense ingrés, pràcticament indolor i que permet tornar a l’activitat diària de manera immediata.

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Planta d’hospitalització amb pacients vasculars pluripatològics i d’alta complexitat. Interconsultes de pacients d’altres serveis hospitalaris per patologia Vascular intercurrent
 • CCEE: visites per patologia mèdica/quirúrgica arterial, venosa, hemodiàlisi, limfàtica, peu diabètic, que se sol·licita des d’Atenció Primària o altres especialitats hospitalàries, inclòs el Doppler arterial per la realització d’índex turmell-braç (ITB).
 • Laboratori Vascular (Eco-Doppler), tant per patologia arterial obliterant com aneurismàtica (troncs supraaòrtics, extremitats i abdominal), mapeig ecogràfic per accés vascular per hemodiàlisi, com per patologia venosa (insuficiència o trombòtica). Paral·lelament, trombosi ecoguiada de pseudoaneurimes amb injecció de trombina, i punció-drenatge ecoguiat
 • Intervencions quirúrgiques
  • Intervencions obertes o endovasculars per tota la patologia obliterant o aneurismàtica des de les artèries ilíaques als troncs distals de les extremitats inferiors, i de les extremitats superiors.
  • Confecció de tots els accessos vasculars per hemodiàlisi de tota la zona de Terrassa (CST i Mútua), tant a extremitats superiors, extremitats inferiors, com prepectorals.
  • Tota la cirurgia que implica el peu diabètic (addicional a la revascularització), pel que fa a drenatges, osteotomies i amputacions de tota mena.

Dr. Alvarez Rodriguez, Lorenzo Ramon

No s'ha trobat res


pediatria-salutmes-terrassa-salud-cst-mutua

Pediatria i Cirurgia Pediàtrica

ESPECIALITAT MÈDICA

Pediatria i Cirurgia Pediàtrica

La Pediatria és l’especialitat mèdica que estudia a l’infant i les seves malalties, basat en un enfocament biopsicosocial de la seva salut.

Cronològicament la Pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència, distingint diverses etapes: neonatologia, lactant, preescolar, escolar i adolescència.

El Servei de Pediatria del CST està preparat per a l’atenció de situacions de salut tant agudes com cròniques, adaptant els seus circuits i ubicacions a les necessitats dels pacients i les seves famílies.

Compta amb un ampli ventall d’especialitats mèdiques i quirúrgiques donant servei a tota la població de referència i amb una àmplia oferta assistencial, que en la majoria de processos arriba fins a l’edat de 18 anys.

En l’entorn hospitalari, el Servei de Pediatria aplica un programa d’humanització, per tal de millorar l’estada dels nens i nenes ingressats a les plantes, sotmesos a intervencions quirúrgiques i també als atesos a les Urgències Pediàtriques .

D’aquest programa destaquen aspectes com l’acompanyament familiar en tot moment i l’ús d’habitacions individuals , espais i activitats lúdiques i culturals durant l’ingrés, tècniques de disminució de l’estrès en cas de procediments invasius i preparació per la cirurgia, altes precoces i disminució del temps d’ingrés.

Per poder oferir un adequat continuum assistencial, els professionals del Servei de Pediatria disposen d’un sistema de coordinació de la xarxa que forma els diferents centres i dispositius d’atenció.

Cartera d’especialitats

 • Cardiologia pediàtrica
 • Endocrinologia i nutrició infantil
 • Gastroenterologia pediàtrica
 • Hematologia pediàtrica
 • Nefrologia pediàtrica
 • Neuropediatria
 • Pneumologia
 • Pediàtrica
 • Pediatria i activitat física
 • Pediatria Social
 • Pediatria Mediambiental
 • Patologia Infecciosa Pediàtrica
 • Atenció al pacient pediàtric crònic complex
 • Cirurgia pediàtrica
 • Pediatria General
 • Altres
  • Atenció Primària
  • Cures Pal·liatives
  • Al·lergologia infantil
  • ORL
  • Dermatologia
  • Oftalmologia
  • Traumatologia i Ortopèdia
  • Salut Internacional
  • Salut Mental Infantil Juvenil (psicologia clínica / psiquiatria)

pediatria-salutimes-terrassa-salud-cst-mutua

Serveis

 • Centres d’atenció primària on es realitzen activitats preventives i de salut comunitària, pròpies de l’edat pediàtrica, així com assistència a situacions de salut no demorables.
 • Hospital de Terrassa
  Servei d’Urgències de Pediatria, atenent urgències fins als 18 anys
 • Sala d’hospitalització, per a lactants, nens, adolescents i joves fins a 18 anys
 • Cirurgia pediàtrica
 • Hospital de Dia
 • Consultes externes d’especialitats
 • Àrea MaternoInfantil, que agrupa la Unitat de Neonatologia i Obstetrícia
 • Àrea d’Hospitalització:
  • La Unitat de Neonatologia. Disposa de 2 llits de cures intensives i 12 de cures intermèdies, i material de monitorització, que permet el tractament de les patologies pròpies de l’edat. Així com accés al banc de llet materna.
  • Tres habitacions per ingrés conjunt mare/fill (per tal de completar tractament antibiòtic, alimentació amb el prematur, fototeràpia. I preparació a l’alta).
 • Maternitat, disposa de:
  • 16 habitacions individuals que permet estància contínua amb la mare i on es realitzen totes les cures del nadó sà, visites, proves, tècniques.
 • Àrea Ambulatòria, disposa de:
  • Consulta externa per control i seguiment de patologies neonatals
  • Consulta de seguiment ràpid: alta precoç maternitat, controls de pes, icterícies…

Dr. Martinez Mejias, Abel

Dr. Araujo Salinas, Paloma

No s'ha trobat res


cirugia-general-digestiva-cst-terrassa-salutimes-salud

Cirurgia General i Digestiva

ESPECIALITAT MÈDICA

Cirurgia General i Digestiva

El Servei de Cirurgia General està integrat per especialistes en el tractament quirúrgic de les malalties digestives, endocrines i de la paret abdominal. Dona assistència a la població assignada en les àrees de consultes externes, cirurgia major ambulatòria i amb ingrés, cirurgia menor ambulatòria, hospitalització convencional i urgències.

Funcionalment, es distingeixen cinc disciplines assistencials en funció de la súper – especialització i que s’estructuren en diferents equips assistencials: la cirurgia endocrina, la del tub digestiu alt, la coloproctologia, la biliopancreàtica i la de paret abdominal.

L’activitat del Servei es duu a terme fonamentalment a l’hospital en coordinació amb els equips de l’atenció primària. Els equips d’atenció quirúrgica són multidisciplinaris amb participació de la infermeria i altres col·lectius implicats en el procés assistencial. Participen en els comitès de tractament interdisciplinari oncològic (càncer colorectal, càncer d’esòfag i gàstric, càncer de pàncrees i via biliar, patologia tiroidal i de cap i coll) i elaboren conjuntament els protocols i les guies de la pràctica clínica de cadascun dels procediments.

Tractaments

 • Consulta externa
 • Control d’ostomies per infermeria estoma terapeuta
 • Cirurgia Bariàtrica
 • Cirurgia menor ambulatòria
 • Cirurgia major ambulatòria
 • Cirurgia amb hospitalització convencional i curta estada
 • Cirurgia laparoscòpia avançada
 • Cirurgia del reflux gastro-esofàgic
 • Cirurgia del còlon i recte
 • Cirurgia endoscòpica transanal
 • Cirurgia sòl pelvià
 • Cirurgia de la glàndula suprarenal
 • Cirurgia de la melsa
 • Cirurgia endoscòpica hèrnies paret abdominal

Dr. Palma Carazo, Pablo

Dra. Güell Puigcercos, Dolores

No s'ha trobat res


analisis-clinico-salutimes-terrassa-salud-lab-1.

Anàlisis Clíniques CatLab

ESPECIALITAT MÈDICA

Anàlisis Clíniques CatLab

L’objectiu principal del laboratori clínic és el de participar en el diagnòstic, pronòstic i seguiment de processos patològics a partir d’anàlisis de mostres biològiques. D’aquesta manera contribueix a la presa de decisions clíniques i a la utilització dels recursos disponibles.

El Servei d’Anàlisis clíniques del Consorci Sanitari de Terrassa es gestiona des de CatLab (Centre d’Analítiques Terrassa). Aquest laboratori té la seva seu central a Viladecavalls des d’on unifica els respectius serveis de CST i Mútua de Terrassa, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i incrementar la capacitat tècnica d’ambdós centres. Catlab realitza actualment 9 milions de determinacions anuals, fet que el situa com un dels més grans de l’Estat pel que fa a volum de mostres i garanteix un alt nivell de qualitat avalat per l’acreditació amb la norma UNE-ES ISO 15189. Disposa d’àrees especialitzades en: Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Aquest model de laboratori centralitzat es combina amb l’existència d’un laboratori hospitalari perifèric a cadascun dels hospitals que garanteix l’operativitat i tractament de determinades mostres. L’analítica urgent i aquelles que per les seves característiques necessiten una resposta preferent, es duen a terme al laboratori ubicat a l’hospital. Per aquest motiu l’activitat de la Microbiologia clínica es tracta a cada centre; això permet facilitar tasques relacionades amb rutines assistencials bàsiques del tipus de les alertes microbiològiques de la infecció nosocomial.

Serveis

 • Realització de les observacions i mesures amb les quals s’obtenen els resultats que comunica als sol·licitants.
 • Àmplia cartera de serveis: www.catlab.cat/cataleg
 • Emissió de dictàmens amb els resultats validats, interpretats, complementant la informació produïda, i garantint la qualitat integral del procés analític.
 • Consultoria sobre valor semiològic i interpretació de les proves analítiques
 • Provisió d’informació sobre els requisits del pacient, espècimens i mostres necessàries per assegurar la validesa dels resultats
 • Avaluació de l’eficàcia, l’eficiència i l’efectivitat de la seva pròpia activitat.
 • Establiment, actualització i millora contínua de la gestió de la qualitat.
 • Acreditació per la norma UNE-EN ISO 15189.

No s'ha trobat res


acupuntura-salutimes-terrassa-cst

Acupuntura

ESPECIALITAT MÈDICA

Acupuntura

L’acupuntura consisteix en la inserció d’agulles molt fines a la pell a punts estratègics del cos. L’acupuntura, un component clau de la medicina xinesa tradicional, s’utilitza sovint per tractar el dolor. El seu ús cada vegada és més freqüent per millorar el benestar general, per exemple, per manejar l’estrès.

La medicina xinesa tradicional explica l’acupuntura com una tècnica per equilibrar el flux d’energia o força vital, coneguda com a chi o qi, que es creu que flueix a través de canals (meridians) al cos. En inserir agulles en punts específics en aquests meridians, els acupuntors consideren que el flux d’energia es reequilibra.

Fem participar el cos en la seva curació. Provoquem un estímul per obtenir una resposta adequada. Molt bons resultats a curt termini. Es tracta de tècniques amb molts anys d’experiència que ajuden el cos a restablir el seu estat d’equilibri natural.

L’Organisme disposa d’un sistema molt complex d’autoregulació que és el primer que es perd quan no ens trobem bé.

L’acupuntura entesa com a part integrada d’una medicina amb diagnòstics i tractaments propis, ajuda en tots els processos en els quals no solament es busca una millora simptomàtica sinó la causa que els ha ocasionat.

Què tractem?

 • Malalties reumàtiques, artrosi, artritis…
 • Estats dolorosos d’esquena, coll i nuca, lumbàlgies, cistàlgies.
 • Tractament del dolor en general.
 • Vertigen, migranya, cefalea.
 • Insomni, trastorns depressius.
 • Estat d’angoixa, estrès…
 • Al·lèrgies, asma, bronquitis, rinitis, èczemes…
 • Infeccions de repetició en nens i adults.
 • Excés de pes.
 • Problemes circulatoris, varices, cames cansades…
 • Trastorns digestius, restrenyiment…

Tractaments integratius

 • Acupuntura i teràpies reflexes
 • Teràpies humorals
 • Electroteràpia
 • Electrohipertèrmia (mètode TEC)
 • Massatge terapèutic

Dr. Rodriguez de Villalba, Carles

No s'ha trobat res


aparato-digestivo-cst-salutimes-terrassa-1

Aparell digestiu / Endoscòpia

ESPECIALITAT MÈDICA

Aparell digestiu / endoscòpia

El Servei de Digestologia té com a finalitat el diagnòstic i tractament de les malalties del tracte esofagogastrointestinal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant en l’àmbit ambulatori (consulta externa i Hospital de Dia) com d’hospitalització.

Una part molt important en el Servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El Servei disposa de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.

El Servei de Digestologia té com a finalitat el diagnòstic i tractament de les malalties del tracte esòfag gastrointestinal, fetge, vies biliars i pàncrees, tant en l’àmbit ambulatori( consulta externa i Hospital de Dia) com d’hospitalització. Una part molt rellevant en el Servei està relacionada amb l’endoscòpia diagnòstica i terapèutica. El Servei disposa de la Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria intestinal i de la Unitat Funcional d’Hepatologia.

Cartera de Serveis i Especialitats

 

 • Consulta Externa/ Hospital de Dia / Hospitalització
 • Gastroscòpia diagnòstica/terapèutica
 • Colonoscòpia diagnòstica/terapèutica
 • Colangiografia pancreatografia retrògrada endoscòpica
 • Càpsula endoscòpica
 • Manometria esofàgica/anorectal/ biofeedback
 • PHmetria esofàgica de 24 hores
 • Test alè d’hidrogen per estudi d’intolerància a la lactosa, fructosa, sorbitol, i sobre creixement bacterià(lactulosa)
 • Test d’urea C13 per Helicobacte rPylori Fibroscan

Dr. Boadas Mir, Jaume

Dr. Ortiz Seuma, Jordi

Dra. Piqueras Cano, Marta

Dr. Montfort Miquel, David

No s'ha trobat res


unidad-del-dolor-salutimes-terrassa-1

Unitat del Dolor

ESPECIALITAT MÈDICA

Unitat del Dolor

És una unitat especialitzada en diagnòstic i gestió del dolor, on metges amb coneixements específics i experiència estudien i valoren, en una àmplia dimensió, els problemes del dolor complex crònic (de més de 3 mesos de durada), i proposen l’estratègia a seguir en cada cas (farmacològica, tècniques específiques, derivació a RHB, derivació a suport psicològic). També infermeria especialitzada dona suport al seguiment del pacient. Una altra funció és donar suport a la Unitat de Dolor Agut.

Els tipus de dolor que es tracten són:

 • Dolor crònic primari: inclou dolor d’etiologia desconeguda, com el dolor lumbar no musculoesquelètic
 • Dolor posttraumàtic i postquirúrgic
 • Dolor neuropàtic
 • Dolor orofacial i mal de cap crònic
 • Dolor visceral
 • Dolor musculoesquelètic
 • Dolor oncològic

Pacients candidats a ser visitats

Pacient que pateix dolor crònic complex que no ha pogut ser alleujat amb els tractaments habituals, quan el tractament del pacient comporti dificultat de maneig per dolor intens, altes dosis de fàrmacs o siguin candidats a tècniques específiques.

Serveis i Especialitats

Activitat Assistencial

 • Activitat mèdica
 • Activitat d’infermeria

Tractaments del dolor

 • Farmacològic: opioides, antidepressius, anticonvulsivants, tòpics
 • Farmacològic: opioides, antidepressius, anticonvulsivants, tòpics

Tècniques Específiques

 • Bloqueig epidural (lumbar, toràcic, cervical)
 • Bloqueig facetar (lumbar, toràcic, cervical)
 • Bloqueig foraminal (lumbar, toràcic, cervical)
 • Bloqueig caudal
 • Bloqueig paravertebral
 • Infiltració muscular (trapezi, quadrat lumbar, piriforme…)
 • Bloqueig nervis perifèrics
 • Bloqueig articulacions (maluc, genoll, espatlla…)
 • Radiofreqüència (RF) convencional (facetar), o polsada (foraminal GRD, nervis perifèrics)
 • Adhesiòlisi fibrosi epidural + RF GRD
 • Pegats de capsaïcina
 • Instil·lació anestèsia local nervi esfenopalatí
 • TENS
 • Bloqueig neurolític arrels sacres

Dra. Martin Pardo, Carmen

No s'ha trobat res


biopsia-citologia-anatomico-salutimes-terrassa-salud-mutua-1

Anatomia Patològica

ESPECIALITAT MÈDICA

Anatomia Patològica

L’Anatomia Patològica és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi de les causes, desenvolupament i conseqüències de les malalties i els elements pronòstics, mitjançant l’ús de tècniques morfològiques.

L’objectiu últim del Servei d’Anatomia Patològica és el diagnòstic de les biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies que es generen en l’activitat clínica, tant a l’hospital com a la resta de dispositius assistencials.

L’estudi de les mostres biològiques s’efectua mitjançant diversos recursos tècnics i que inclouen la microscòpia òptica, la histoquímica convencional, la immunohistoquímica i diverses tècniques de patologia molecular.

El Servei pertany a l’àrea de Serveis de Suport Clínic amb finalitat fonamentalment diagnòstica. La missió, en definitiva, és l’obtenció d’un diagnòstic, a partir de les mostres biològiques obtingudes i que es resumeix en un informe anatomopatològic de conclusions.

Serveis i especialitats

 • Biòpsies i peces quirúrgiques
 • Citologia exfoliativa ginecològica i no ginecològica (vessaments, bronco-aspirats, líquids…)
 • Punció aspiració (PAAF) de tumoracions palpables i profundes.
 • Biòpsies intraoperatòries
 • Necròpsies clíniques d’adults, pediàtriques i perinatals
 • Tècniques diagnòstiques:
  • Patologia molecular
  • Histoquímica
  • Immunohistoquímica

Dr. Roig quills Ignasi

No s'ha trobat res


dislalia-y-como-afecta-al-desarrollo-del-habla-salutimes

Logopèdia

ESPECIALITAT MÈDICA

Logopèdia

El logopeda s’ocupa de l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el tractament i el pronòstic dels trastorns de la comunicació humana, que comprenen la parla, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita), l’audició, la veu i les seves alteracions, tant quan es tracta de trastorns de desenvolupament com quan es tracta de trastorns adquirits, quan són trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació. També s’encarrega de les funcions orofacials no verbals del sistema estomatognàtic, aquestes són la respiració, la succió, la deglució i la masticació.

 • Atenció
 • Memòria
 • Concentració
 • Seqüenciació
 • Resolució de problemes
 • Teoria de la ment
 • Funcions executives
 • Fonètica
 • Fonologia
 • Morfo-sintaxi
 • Semàntica
 • Pragmàtica (ús del llenguatge i aspectes socials de la comunicació)
 • Retard del llenguatge
 • Disfàsia
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge
 • TDAH
 • Trastorns de l’aprenentatge de la lectura i escriptura (dislèxia, disgrafia, discalculia, disortografia, apràxia, agnòsia i afàsia entre d’altres)
 • Alteracions de la comunicació social
 • Elements no verbals i comunicació prelingüística (proxèmica, contacte ocular, gestualitat, entonació, atenció conjunta, intencionalitat, senyalització de la comunicació)

 • Discurs de la producció de so
 • Articulació
 • Retard de la parla
 • Mutisme selectiu
 • Apràxia de la parla
 • Dislàlia
 • Afàsia
 • Disàrtria
 • Anàrtria
 • Disglòssia
 • Trastorns de la fluïdesa de la parla (hiperfluidesa, disfèmia)
 • Comunicació paralingüística

 • Fonació de qualitat
 • Rang vocal
 • Volum
 • Respiració
 • Trastorns de la ressonància
 • Laringectomies
 • Disfèmia
 • Taquifèmia
 • Bradifèmia
 • Disprosòdia
 • Disfonies i afonies
 • Nòduls
 • Pòlips
 • Edemes
 • Lesions de contacte
 • Paràlisi de les cordes vocals
 • Dificultats de llenguatge, parla i veu per pèrdua auditiva de transmissió, neurosensorial i mixta
 • Hipoacúsia
 • Cofosi
 • Presbiacúsia
 • Implants coclears
 • Altres síndromes

 • Discapacitat intel·lectual
 • Paràlisi cerebral
 • Traumatismes cranials
 • Ictus (AVC)
 • Síndrome de Down
 • Autisme
 • Deteriorament de la comunicació
 • Demències (Alzheimer, Parkinson…)
 • Altres síndromes

 • Disfuncions orofacials (sistema estomatognàtic)
 • Mals hàbits orals
 • Trastorns de la dinàmica (respiració, succió, deglució i masticació)
 • Trastorns sensorials motors orals
 • Alimentació en prematurs
 • Trastorn d’alimentació selectiva
 • Deglució disfuncional
 • Disfàgia
 • Disglòssia
 • Disfuncions respiratòries: respirador oral, ronc, asma i SAOS
 • Alteracions del fre lingual
 • Fissura labiopalatina
 • Lesions temporomandibulars
 • Odontologia i ortodòncia (mossegada oberta, creuada, perfil facial…)
 • Cirurgia ortognàtica
 • Traumatismes crani-facials
 • Paràlisis facials (asimetria, hipertonia…)
 • Estètica facial (arrugues, asimetries facials…)
 • Pacients amb cremades (cap i coll)
 • Cirurgia bariàtrica (flaccidesa, hipotonia…)

Tècniques/Teràpies:

 • Massatges
 • Pràxies
 • Estimulació sensorial i tèrmica
 • Embenat neuromuscular i Cross Tape
 • Electroestimulació
 • Tècniques posturals i deglutòries
 • Altres tècniques miofuncionals intraorals i extraorals

Clara Sánchez Rubio

No s'ha trobat res