neumologia-salutimes-cst-terrassa-medico-1

Pneumologia

ESPECIALITAT MÈDICA

Pneumologia

El Servei de Pneumologia es dedica a estudiar les malalties de l’aparell respiratori i a l’estudi de totes les causes de la insuficiència respiratòria encara que provinguin d’altres òrgans.

Una part molt important de la nostra feina inclou els estudis dels trastorns respiratoris de la son.  La nostra feina la fem tant a l’Hospital de Terrassa com als centres d’Atenció Primària recolzant la feina del metge de família.

neumologia-salutimes-cst-terrassa-medicos-1

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Hospitalització/ C. Externa / Hospital de dia/ CAP
 • Consulta específica:
  • Asma
  • Malalties intersticials pulmonars
  • Trastorns respiratoris de la son
  • Tuberculosi
 • Unitat funcional de malaltia respiratòria greu (MPOC, i bronquièctasi)
 • Realitzem broncoscòpies
 • Proves funcionals respiratòries
 • Proves d’esforç cardiopulmonar
 • Estudis de la son (polisomnografia, poligrafies respiratòries, titulació CPAP)

Dra. Antònia Llunell i Casanovas

No s'ha trobat res


otorrinolaringologo-terrassa-salutimes-cst-medico

Otorinolaringologia

ESPECIALITAT MÈDICA

Otorinolaringologia

L’otorinolaringologia és l’especialitat mèdica encarregada de les patologies de l’orella, el nas i la gola. Atén aspectes importants per a la nostra vida diària com ara la parla, l’audició, la respiració i l’equilibri.

Es tracta mitjançant medicaments, rehabilitació o intervencions quirúrgiques segons el cas. Les seves cirurgies es caracteritzen per ser curtes i freqüentment ambulatòries.

Quines patologies solen tenir els pacients que acudeixen a una visita d’otorinolaringologia?
Els problemes que s’hi aborden són molt variats. L’aparició de molèsties de nas, gola i oïda que dificulten la vida diària són motiu de consulta a l’otorino. Són moltes les afeccions, algunes de les més freqüents són:

A l’orella: dolor, pèrdua de l’audició, sentir brunzits o xiulets, inflamació, vertigen o paràlisi facial.
Al nas: pèrdua d’olfacte, sagnat, roncs, símptomes d’al·lèrgies amb rinitis, dolor als pits nasals.
A la gola i coll: dificultat per empassar, inflamació, aparició de inflor o embalums, poden ser símptoma d’una infecció de les amígdales (amigdalitis) o de les adenoides o vegetacions (adenoiditis), encara que també pot ser un signe d’algun tumor localitzat a la faringe, cavitat oral o laringe.

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Estudi i tractament de la hipoacúsia tant pediàtrica com a l’adult.
 • Diagnòstic i tractament del Síndrome d’Apnees Obstructives de la Son (SAOS) tant en l’adult com en població pediàtrica
 • Diagnòstic i tractament de les síndromes vertiginosos
 • Diagnòstic i tractament quirúrgic de les malalties oncològiques que poden afectar al nas, coll i gola
 • Diagnòstic i tractament de la patologia inflamatòria crònica nas sinusal tant mèdica com quirúrgica.

Dr. Ballesteros Alonso, Ferran

Dr. Orrit Arenas, Jose M.

No s'ha trobat res


oncologia-salutimes-cst-terrassa-

Oncologia

ESPECIALITAT MÈDICA

Oncologia Mèdica

El Servei d’Oncologia Mèdica s’estructura pensant en el pacient com a eix fonamental. Estem organitzats sobre tres premisses que cerquen l’excel·lència en l’àmbit assistencial, i que són:

 • El treball en equips multidisciplinaris, constituïts per professionals de tots els estaments i nivells assistencials
 • La cooperació amb professionals d’altres centres per tal de promoure noves iniciatives que millorin l’atenció dels nostres pacients
 • L’accessibilitat a les últimes tecnologies (biologia molecular, noves tècniques d’imatge), i nous tractaments oncològics, que ens permeten oferir als nostres malalts els millors tractaments d’acord amb l’evidència científica.

oncologia-salutimes-cst-terrassa-

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Tractaments onco-específics sistèmics: quimioteràpia, immunoteràpia, tractaments hormonals, teràpies diana, etc
 • Consell Genètic
 • Psico-oncologia
 • Seguiment a mitjà i llarg termini dels processos oncològics
 • Seguiment i prevenció dels efectes secundaris a llarg termini dels tractaments oncològics

Dra. Blanco, Remei

No s'ha trobat res


odontologia-terrassa-salutimes-cst

Odontologia

ESPECIALITAT MÈDICA

Odontologia

A Saluti  Mes assegurem la salut dental i el benestar dels nostres pacients. Apliquem tractaments dentals avançats juntament amb el millor equip de dentistes experts en Ortodòncia, Periodòncia, Implantologia, Estètica Dental, Pròtesis dentals, i més.

El nostre objectiu és que sempre tinguis els millors especialistes al teu servei.

estomatologo-odontologo-medico-salud-cst-terrassa-salutimes-mutua-1

Odontologia general

Odontopediatria
La nostra especialista cuidarà dels petits de la casa.

Ortodòncia
Bràquets o ortodòncia invisible INVISALING. Consulta’ns i t’aconsellarem. Tractem a nens i a adults.

Implantologia
Substituïm les dents perdudes de la manera més natural. Els nostres implants us milloraran la qualitat de vida.

Estètica dental
Gaudeix d’un somriure perfecte amb els nostres tractaments de carilles de ceràmica i de compòsit, amb pressupostos molt ajustats. O si ho prefereixes vine a blanquejar-te les dents.

Dra. Daniela Castillo La Riva

Dra. Estefania Solans Donaire

Dr. Jordi Law Lee

Dra. Laura Gil-Vernet Valles

Dra. Winne Vasquez Sota

No s'ha trobat res


neurologia-cst-salutimes-terrassa

Neurologia

ESPECIALITAT MÈDICA

Neurologia

El servei de neurologia té com objectiu el diagnòstic i tractament de malalties neurològiques amb afectació del sistema nerviós central i perifèric.

Malalties com cervell vascular (ictus), neurodegeneratives com el Parkinson i l’Alzheimer així com les perifèriques, les polineuropaties i patologia inflamatòria, esclerosi múltiple mitjançant proves neurofisiològiques i neuroimatge.

neurologia-salud-terrassa-consulta

Estimulació cognitiva

Hospital de dia de Sant Jordi

PER A PERSONES AMB LA MALALTIA D’ ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES

El centre
L’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), és un centre terapèutic per a malalts d’Alzheimer i altres demències, d’ús exclusivament diürn.

Les persones ateses viuen al domicili familiar i es desplacen al centre per rebre tractament durant un temps determinat.

L’objectiu principal del centre és millorar l’autoestima i la qualitat de vida tant de l’usuari com de la seva família.

L’Hospital de Dia Sant Jordi s’integra dins la xarxa de dispositius del grup Consorci Sanitari de Terrassa (CST) garantint l’assistència de qualitat que presta en tots els seus centres.

Des del 2011 compta amb el Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 expedit per AENOR.

L’equip
El centre compta amb un equip multidisciplinar de professionals que aborden aquelles problemàtiques derivades de deterioraments cognitius des d’una vessant humana i professional, cercant en tot moment el treball conjunt entre l’usuari, la família i els professionals.

L’equip està format per neuropsicòlegs, terapèutes ocupacionals, treballadors/es socials i administratius.

Les activitats
Estimulació cognitiva: Els usuaris realitzen una teràpia no farmacològica, amb la finalitat de potenciar i mantenir les funcions preservades i alentir el procés de deteriorament cognitiu. Les teràpies dels usuaris es realitzen en grups homogenis i l’assistència es dóna en dies alterns, i el torn pot ser de matí (de 10h a 13h) o de tarda (de 15h a 17h)

Les activitats dutes a terme es refereixen a: memòria, atenció, pràxia, agnòsies, funcions executives, sensomotriu, llenguatge, càlcul, creació, oci, comunicació, orientació a la realitat i psicomotricitat.

Informació
Dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 17 h.
Edison, 15-37
08224 Terrassa
telèfon: 93 733 62 53
email: hdsantjordi@cst.cat

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Parkinson i moviments anormals
 • Ictus i malalties cerebrovasculars
 • Neuromusculars
 • Esclerosi múltiple
 • Demències
 • Electroencefalografies
 • Electromiografia
 • Doppler transcranial i supraaòrtic
 • Hospital de dia amb tractaments de patologies inflamatòries
 • Unitat de cefalea
 • Clínica de toxina botulínica
 • Unitat neuromuscular i esclerosi múltiple
 • Unitat d’estimulació cerebral
 • Teràpies avançades del Parkinson

Dr. Codas Gampuzano , Javier Emilio

Dr. Gabriel Salazar Tortolero

Dr. Hector Cruz Tabuenca

No s'ha trobat res


medicina-interna-terrassa-cst-salutimes-metge-1

Medicina interna

ESPECIALITAT MÈDICA

Medicina interna

El Servei de Medicina Interna ofereix una atenció holística i integral centrada en el pacient i el seu entorn, de qualitat, basada en l’evidència científica i cost-eficient sostenible. És l’eix vertebrador de l’assistència mèdica als pacients adults i d’edat avançada que presenten malalties agudes, descompensació de malalties cròniques o que requereixen un abordatge diagnòstic/terapèutic complex o amb processos que afecten múltiples òrgans i sistemes.

Estableix vies de relació estreta amb altres serveis, unitats, dispositius assistencials i equips d’atenció primària per tal de garantir la continuïtat assistencial més adequada pels nostres pacients, optimitzant el grau d’assistència i procurant evitar duplicitats.

Comptem amb un equip de professionals amb habilitats contrastades en el desenvolupament de l’especialitat, que sense fugir del caire generalista d’aquesta, aconsegueixen un alt grau d’expertesa en àrees de coneixement específiques, com són la diabetis, els lípids i en general el risc cardiovascular, la malaltia trombo-embòlica venosa, les malalties autoimmunes, les infeccioses, i d’altres. Tenim alta implicació en aspectes de formació continuada i docència, així com en els aspectes ètics de la professió i sobretot oferim sempre un alt grau de responsabilitat cap als nostres pacients.

medicina-interna-terrassa-cst-salutimes-metge-1

Cartera de Serveis i Especialitats

 • Activitats a l’hospitalització convencional
  • Planta convencional d’aguts
  • Unitat de geriàtrica d’aguts
  • Unitat Hospitalització Penitenciaria
  • Equip de suport als pacients en serveis quirúrgics
  • Suport a pacients complexos d’especialitats mèdiques
  • Malalts ubicats a urgències pendents d’ingrés
  • Atenció continuada a les plantes d’hospitalització
 • Activitat ambulatòria
  • Unitat de diagnòstic ràpid (UDR)
  • Hospital de dia de Pacient Crònic Complex (PCC)
  • Hospital de dia general
  • Consultes externes: especialitzades i genèriques
 • Atenció en àrees d’especialització
  • Unitat de malalties infeccioses (UMI)
   • Consulta de tuberculosi
   • Consulta de malalties de transmissió sexual
   • Consulta de malalties tropicals i medicina del viatger
   • Consulta HIV
   • Unitat COVID
  • Àrea de malalties cardiovasculars
   • Unitat de risc cardiovascular:
    • Consulta de dislipèmia
    • Consulta de diabetis
   • Unitat d’Ictus
    • Consulta d’alta resolució AIT
   • Unitat d’Insuficiència cardíaca
  • Àrea de malaltia tromboembòlica venosa
  • Àrea de malalties sistèmiques
   • Consulta d’osteoporosi
 • Participació en Unitats Funcionals
  • Unitat d’Hepatologia
  • Unitat de continuïtat assistencial
  • Unitat d’insuficiència cardíaca

Dr. Enric Garcia Restoy

No s'ha trobat res


medicina-estetica-reparadora-salutimes-cst-terrassa-1

Medicina Estética

ESPECIALITAT MÈDICA

Medicina Estética

La medicina estètica va començar a organitzar-se el 1973, amb la constitució de la Societat Francesa de Medicina Estètica, mentre que la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME) va trigar uns anys més a ser una realitat. Va ser fundada el 1984.

En els darrers anys hem assistit a un creixement sense precedents en la demanda de procediments estètics. De fet, els tractaments mínimament invasius, com els farcits dèrmics d’àcid hialurònic, van augmentar un 10,4%, significativament més que les operacions estètiques, que van mostrar una lleugera disminució del 0,6%.

Què és la medicina estètica? 

Per entendre bé en què consisteix és molt important no confondre la medicina estètica amb la cirurgia plàstica, que es defineix com l’especialitat quirúrgica encarregada de restablir la integritat anatòmica o funcional del cos humà, alterat per defectes físics, congènits o adquirits.

La SEME proporciona la definició més concreta per saber què és la medicina estètica: la pràctica medicoquirúrgica que aplica les tècniques necessàries per a la restauració, el manteniment i la promoció de l’estètica, la salut i el benestar.

De vegades, la medicina estètica juga un cert paper preventiu, ja que la millora de l’aspecte estètic del pacient s’ha associat amb una millora de la qualitat de vida.

Qui pot fer tractaments de medicina estètica?

L’únic títol a Espanya que permet l’exercici és el de llicenciat o grau en medicina. Cap persona que no tingui aquesta titulació mínima està capacitada per fer tractaments estètics.

medicina-estetica-reparadora-salutimes-cst-terrassa-1
laser-depilation-salutimes-terrassa-ipl-cstlaser-depilation-salutimes-terrassa-ipl-cst

Hem renovat la unitat de làser i l’estètica avançada amb la incorporació d’un equip de professionals amb més de vint anys d’experiència al camp de l’estètica. També hem adquirit equips d’última tecnologia (Díode) per a l’eliminació del pèl no desitjat i equips IPL amb radiofreqüència per als tractaments facials i corporals que combinats amb tècniques manuals i cosmètica seleccionada ens garanteixen resultats visibles i duradors des de la primera sessió.

 • Depilació Mèdica amb Díode
 • Taques o Acne o Vascular Facial
 • Tractaments facials personalitzats
 • Rejoveniment
 • Micropigmentació.

cirugia-estetica-medica-salutimes-cst-terrassa

Els nostres serveis

• Tractament d’arrugues frontals, entrecella i perioculars (potes de gall)
• Millora dels solcs al voltant de la boca i plecs nasogenians amb Àcid Hialurònic
• Tractament de pell envellida, opaca, tendència greixosa i tacada amb Peelings químics
• Rejoveniment de l’aspecte dels llavis, hidratació i/o volum amb àcid hialurònic
• Augment de pòmuls i de mentó amb Àcid Polilàctic i Àcid Hialurònic
• Bioestimulació facial, coll, escot i mans (reforç de la producció de col·lagen natural) amb Plasma ric en factors de creixement i/o Mesoteràpia amb Vitamines i àcid hialurònic
• Tractament d’hiperhidrosi (sudoració excessiva en aixelles i palmells de les mans)

Dra. Viñolas Prat, Immaculada

Carreras Llopis, Mabel

No s'ha trobat res


medicina-familia-salud-terrassa-cst

Medicina general i de familia

ESPECIALITAT MÈDICA

Medicina general i de familia

Cura de persones i famílies

Atenem qualsevol problema de salut tenint en compte a la persona, en tots els seus aspectes: físic, mental, social, econòmic i ambiental.

T’oferim un espai d’escolta i acompanyament, on puguis parlar obertament de com t’afecta el teu trastorn o malaltia en qualsevol aspecte de la teva vida.

Responem als teus dubtes amb un llenguatge respectuós, entenedor i proper. Comprendre què et passa i per què és vital perquè prenguis un paper actiu tant en el maneig de la malaltia com en la teva recuperació.

Et dediquem una atenció personalitzada, valorant i aplicant tots aquells recursos diagnòstics, terapèutics i socials que resolguin la teva dificultat de salut o si més no, millorin la teva qualitat de vida.

medicina-familia-salud-terrassa-cst

A la nostra consulta de Medicina General cuidem de la seva salut. Estem compromesos amb el benestar de les necessitats dels nostres pacients i el grup familiar.

Comptem amb un model d’atenció en salut que funciona a través de la prestació de serveis integrals en el nivell inicial d’atenció mèdica.

Entre els nostres serveis podeu trobar atenció mèdica general i familiar, control de patologies cròniques, urgències mèdiques, revisions laborals, esportives i revisions anuals amb posterior derivació als serveis que es requereixin.

Dra. Mercè Piera Fernandez

No s'ha trobat res


Infermeria

ESPECIALITAT MÈDICA

Infermeria

Els serveis d’Infermeria són brindats per professionals de diferents categories o perfils i el personal de suport, a través de cures que es brinden a persones sanes o malaltes, a través d’accions de promoció de salut, prevenció de malalties o complicacions, curació i rehabilitació. Com a membres efectius de l’equip de salut, brinda una gran atenció a persones malaltes amb més demanda o necessitat d’atenció, així com a discapacitades o en estat terminal.

La Infermeria és una professió de salut especialitzada, amb profundes arrels humanístiques, genuïnament preocupada per les persones que es confien a cura seva, en especial dels que experimenten una situació de malaltia i patiment; és una activitat formal que aprecia i valora la consciència col·lectiva del gremi. Els seus fonaments donen suport a una pràctica, profundament humanista, que ha evolucionat amb l’avenç científic i tecnològic de les ciències de la salut. D’acord amb el propòsit de superació, s’acull al corrent que tendeix a garantir la qualitat en els sistemes dels serveis de salut, que busca satisfer les necessitats d’atenció que té la societat en conjunt.

 • Contribuir al fet que el pacient conservi la seva salut.
 • Ajudar el pacient a recuperar la salut.
 • Protegir el pacient de lesions o agents externs o malalties.
 • Contribuir a la incorporació del pacient a la societat.

DUI Laura Gómez

No s'ha trobat res


omeopatia-salud-terrassa-cst-consulta

Homeopatia

ESPECIALITAT MÈDICA

Homeopatia

La Medicina Homeopàtica es basa en estimular la capacitat reactiva del nostre organisme amb petites dosi de medicaments  (anomenades infinitesimals), aquesta estimulació provoca una reacció curativa que  ajuda a curar la malaltia que vulguem tractar.

Es basa en l’anomenat principi de similitud que diu que el que provoca una malaltia a dosi normals en dil·lució homeopàtica es capaç de curar-la.

Es molt útil pel tractament de processos crònics de repetició, sobre tot en nens , com poden ser les otitis seroses, al·lèrgies, asma,  èczemes, alteracions de la son.

En adults es fa servir sovint pel tractament de les migranyes, al·lèrgies, ansietat, depressió, etc.

homeopatia-salud-health-terrassa-1

Quines malalties tracta?

 • Migranyes
 • Al·lèrgies
 • Ansietat
 • Depressió
 • Alteracions del son
 • Sinusitis
 • Amigdalitis de repetició
 • Rinitis al·lèrgiques
 • Prevenció d’infeccions virals reiteratives
 • Asma bronquial
 • Bronquitis
 • Èczema, urticàries, psoriasis
 • Diarrea, estrenyiment, colon irritable, meteorisme, distensió abdominal, nàusees, vòmits, gastràlgies.

Dr. Rodriguez de Villalba, Carles

No s'ha trobat res