HNA

Consulta la teva companyia i comprova la cobertura

HNA és una entitat asseguradora que gestiona la previsió social del col·lectiu d’Arquitectes, Arquitectes Tècnics d’Espanya i professionals del sector químic.


Activitat Quirúrgica
Anàlisi Clínics
Anatomia Patològica
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia General
Cirurgia Plàstica
Cirurgia Vascular
Digestologia / Endoscòpies
Ginecologia i Obstetrícia
Hematologia
Hospitalització
Infermeria
Logopèdia
Medicina Interna

Neurocirurgia
Neurologia
Neurofisiologia Clínica
Oftalmologia
Oncologia Mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Radioteràpia
Traumatologia
Rehabilitació/Fisioteràpia
Urgències
Urologia