DKV

Consulta la teva companyia i comprova la cobertura

DKV, experts en prevenció i promoció de la salut.


Activitat Quirúrgica (privada i funcionaris si el metge és de DKV)
Hospitalització
Neurocirurgia (funcionaris)
Radioteràpia (privada i funcionaris)

Neurologia (funcionaris)
Neurofisiologia Clínica (funcionaris)
Rehabilitació/Fisioteràpia
Urgències (només funcionaris)