AEGON

Consulta la teva companyia i comprova la cobertura

AEGON és un dels grups asseguradors mundials més grans d'assegurances de vida i pensions. La seva oficina principal és a La Haia, Holanda. A començaments de 2012, el Grup AEGON tenia al voltant de vint-i-sis empleats a tot el món, donant servei a uns quaranta milions de clients.


Activitat Quirúrgica
Al·lèrgia
Anàlisi Clínica
Anatomia Patològica
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia General
Cirurgia Plàstica
Cirurgia Vascular
Cirurgia Toràcica
Cirurgia Cardiovascular
Digestologia
Dermatologia
Ginecologia i Obstetrícia
Hematologia
Medicina Interna
Neurocirurgia

Activitat Quirúrgica
Al·lèrgia
Anàlisi Clínica
Anatomia Patològica
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia General
Cirurgia Plàstica
Cirurgia Vascular
Cirurgia Toràcica
Digestologia
Dermatologia
Ginecologia i Obstetrícia
Hematologia
Medicina Interna
Neurocirurgia

Neurologia
Neurofisiologia Clínica
Oftalmologia
Oncologia Mèdica
Otorrino
Pneumologia
Proves Genètiques
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Rehabilitació / Fisioteràpia
Urologia

Neurologia
Neurofisiologia Clínica
Oftalmologia
Oncologia Mèdica
Otorino
Pneumologia
Proves Genètiques
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Rehabilitació / Fisioteràpia
Urologia