Ballesteros 214x188 1 uai

Dr Ferran Ballesteros Alonso

Otorrinolaringologia


Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la facultat de Medicina.
Universitat de Murcia, 1994.

Doctorat.
Universitat Autònoma de Barcelona, 1997.

Especialitat d’Oftalmologia.
Universitat Autònoma de Barcelona – Hospital de Sant Pau, 1998.

Professor associat.
Universitat Politècnica de Catalunya.

Cap de Servei d’Oftalmologia.
Consorci Sanitari de Terrassa des de febrer de 2009.

Tornar a quadre mèdic