Benvolgut/da:

Gràcies per l’interès en incorporar-se a l’equip del CST/Salut i Més, li comuniquem que el seu currículum s’ha rebut correctament.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que el responsable del tractament de les dades personals facilitades per vostè mitjançant l’enviament del seu currículum vitae és el CST/Salut i Més i la finalitat del tractament a la que es destinaran les seves dades és la gestió del seu currículum, ja sigui per donar resposta a una convocatòria concreta, per passar a formar part de la bossa de treball de CST/Salut i Més, per disposar de les seves dades amb la finalitat de proporcionar-li informació referent a futures ofertes de treball i en el seu cas, per gestionar la seva contractació com a empleat.

Les seves dades són tractades en base al consentiment prestat per vostè mitjançant l’enviament del currículum. Les dades personals podran ser cedides als centres que formen part de CST/ Salut i Més i no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal. Alhora, se l’informa que el currículum podrà conservar-se per a futurs processos de selecció en llocs de treball de l’entitat, en l’àrea de la seva formació acadèmica i/o professional durant el termini d’1 any.

Tan mateix, vostè té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades, mitjançant els formularis corresponents que es troben a la web de l’entitat www.cst.cat ,personant-se al domicili social, Plaça Nova, núm. 5 baixos local 7 de Terrassa o enviant un correu electrònic a salutimes@cst.cat o rrhh@cst.cat . Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat .

Per obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades, podeu consultar l’avís legal i política de privacitat de la web www.salutimes.cat .

Rebi una cordial salutació,

Consorci Sanitari de Terrassa/Salut i Més